برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
1,568 بازدید
در ارث و انحصار وراثت توسط
سلام

 یکی از وراث کلیه اسناد را در اختیار گرفته و برای استفاده سایر وراث نمی دهد . چگونه می توان قانونی مطالبه اسناد را نمود.
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (35,460 امتیاز)
سلام

می توانید با مراجعه به ثبت اسناد تقاضای سند المثنی در خصوص سهم الارث خود نمایید.

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 3,287 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 6,925 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 8,639 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,112 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3,223 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 5,192 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 858 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در ارث و انحصار وراثت توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 4,597 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 580 بازدید
سوال شده دی 13, 2021 در ارث و انحصار وراثت توسط kamrani96 (21,090 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 1,528 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,037 بازدید
سوال شده تیر 30, 2021 در ارث و انحصار وراثت توسط Abasi1400 (100 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 274 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 4,329 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...