دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
+1 امتیاز
1,285 بازدید
قبل در سوابق بیمه توسط (120 امتیاز)
دوباره دسته بندی کردن قبل توسط

با سلام

حق بیمه تامین اجتماعی اینجانب از سال 90 تا 96 از طرف یک شرکت خصوصی پرداخت می شده است. همچنین از سال 90 تا 93  نیز همزمان و بطور جداگانه از یک مرکز دولتی حق بیمه تامین اجتماعی  واریز می شده است. سوابق بیمه ای دولتی من از در سال 93 به صندوق کشوری انتقال یافته است؛ در عین حال همچنان حق بیمه تامین اجتماعی از طرف شرکت خصوصی واریز می شده است. آیا امکان استرداد حق بیمه تامین اجتماعی واریز شده از طرف شرکت خصوصی وجود دارد؟ یا خیر؟

همچنین اگر این امکان وجود دارد، بر اساس کدام ماده یا تبصره قانونی است؟ و  آیا همه مبلغ قابل استر داد است یا تنها مبلغ واریزی از سال 93 تا کنون قابل استرداد می باشد؟

با سپاس

دریافت مشاوره تخصصی >>

2 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (15,520 امتیاز)
با سلام با توجه به پرداخت حق بیمه تامین اجتمایی متاسفانه تحت هیچ شرایطی نمیتوانید حق بیمه واریزی را استرداد نمایید فقط میتوانید نسبت تغییر بیمه با واریز کسورات بازشستگی یکی از دو بیمه ها را به دری تبدیل نمایید که انهم معمولا حق بیمه ای که درصدش بالاتر باشد مبنای وصول بیمه میباشد...ایمانی

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>
0 امتیاز
قبل توسط (54,700 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

با سلام

تنها مبلغ واریزی از سال 93 قابل استرداد است و سوابق قبل از آن را صرفا می توانید انتقال دهید .

بخشنامه شماره 15 امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی به بحث انتقال سوابق و استرداد می پردازد که با ملحقاتش حدود 47 صفحه است و از سایت سازمان تامین اجتماعی قابل دانلود است . توصیه می کنم مطالعه فرمایید . 5 صفحه اش به دردتان می خورد .

بخش سوم – استرداد حق بیمه
مواردي که صندوق تأمین اجتماعی مکلف به استرداد حق بیمه می باشد:

92- استرداد حق بیمه مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت ها ي دولتی و مستخدمین مؤسسات وابسته به دولت و همچنین مشمولین قانون استخدام نیروهاي مسلح (اعم از شاغل یا بازنشسته) که در عضویت صندوقهاي بازنشستگی ذیربط قرار دارند و همزمان براي آنان به اعتبار اشتغال در کارگاههاي مشمول قانون تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت شده باشد.

تذکر: احتساب سوابق پرداخت حق بیمه آن دسته از مستخدمین رسمی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوري و سایر قوانین خاص که حق بیمه آنان در مقاطعی از خدمت از جمله در ایام مرخصی بدون حقوق ، غیبت و ترك خدمت ، انتقال مستخدم و سایر موارد خاص به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت شده است، صرفاً پس از اطمینان از خروج فرد از شمول خدمات و مقررات صندوق قبلی و متعاقباً تأئید عضویت و تداوم بیمه پردازي وي در صندوق تأمین اجتماعی به عنوان سابقه پرداخت حق بیمه محفوظ و معتبر تلقی خواهد شد، بنابراین استرداد حق بیمه در این قبیل موارد موضوعیت نخواهد داشت .

اضافه می گردد انتقال حق بیمه هاي مزبور در صورت پذیرش آن توسط صندوق جدید بلامانع می باشد.

 -93 استرداد حق بیمۀ بیمه شدگان تغییر وضع یافته که بابت آنها بعد از تاریخ تغییر وضع استخدامی حق بیمه پرداخت شده است .

ضمنا استرداد در وجه کارفرما خواهد بود.

با تشکر


با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور و وکیل بیمه. تنظیم لایحه و دادخواستخرید بیمه عمر و سرمایه گذاری

.
.