برای دریافت مشاوره و خدمات مالیاتی کلیک کنید
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+2 امتیاز
842 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط (17,070 امتیاز)
آیا درآمد اجاره زمین کشاورزی مشمول معافیت است؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (17,070 امتیاز)
درآمد اجاره املاك كشاورزي طبق مقررات بخش املاك مشمول ماليات مي باشد.

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+2 امتیاز
1 پاسخ 9,427 بازدید
سوال شده بهمن 11, 2017 در حسابداری و مالیات توسط محسن سعیدی
+2 امتیاز
1 پاسخ 389 بازدید
سوال شده اردیبهشت 16, 2017 در حسابداری و مالیات توسط جواد
+2 امتیاز
1 پاسخ 529 بازدید
سوال شده بهمن 13, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+2 امتیاز
2 پاسخ 3,198 بازدید
سوال شده بهمن 11, 2017 در ثبتی و اداری توسط میلاد نوری
+1 امتیاز
1 پاسخ 565 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,234 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,404 بازدید
سوال شده بهمن 21, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,054 بازدید
سوال شده بهمن 13, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+2 امتیاز
3 پاسخ 15,646 بازدید
سوال شده بهمن 11, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 437 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3,698 بازدید
سوال شده اردیبهشت 2, 2017 در حسابداری و مالیات توسط Tabar (30,000 امتیاز)
+3 امتیاز
1 پاسخ 4,602 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 272 بازدید
سوال شده بهمن 11, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 179 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,837 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,170 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,702 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...