برای دریافت مشاوره و خدمات مالیاتی کلیک کنید
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+2 امتیاز
3,178 بازدید
در ثبتی و اداری توسط
سلام

آیا سود سهام مالیات دارد ؟
2 پاسخ
+1 امتیاز
توسط (33,910 امتیاز)
خیر. تعلق نمیگیرد.

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید
0 امتیاز
توسط
نه ندارد ندارد

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,011 بازدید
سوال شده بهمن 13, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+2 امتیاز
3 پاسخ 15,588 بازدید
سوال شده بهمن 11, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,219 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,439 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 831 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 688 بازدید
سوال شده بهمن 19, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 540 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,379 بازدید
سوال شده بهمن 21, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+3 امتیاز
1 پاسخ 4,593 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 9,395 بازدید
سوال شده بهمن 11, 2017 در حسابداری و مالیات توسط محسن سعیدی
+1 امتیاز
1 پاسخ 267 بازدید
سوال شده بهمن 11, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 173 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,144 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 518 بازدید
سوال شده بهمن 13, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 346 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 776 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...