برای دریافت مشاوره و خدمات مالیاتی کلیک کنید
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+2 امتیاز
3,223 بازدید
در ثبتی و اداری توسط
سلام

آیا سود سهام مالیات دارد ؟
2 پاسخ
+1 امتیاز
توسط (33,910 امتیاز)
خیر. تعلق نمیگیرد.

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید
0 امتیاز
توسط
نه ندارد ندارد

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,183 بازدید
سوال شده بهمن 13, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+2 امتیاز
3 پاسخ 15,768 بازدید
سوال شده بهمن 11, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,263 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,525 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 872 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 713 بازدید
سوال شده بهمن 19, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 579 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,450 بازدید
سوال شده بهمن 21, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+3 امتیاز
1 پاسخ 4,614 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 9,459 بازدید
سوال شده بهمن 11, 2017 در حسابداری و مالیات توسط محسن سعیدی
+1 امتیاز
1 پاسخ 279 بازدید
سوال شده بهمن 11, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 181 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,210 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 550 بازدید
سوال شده بهمن 13, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 375 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 788 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...