برای دریافت مشاوره و خدمات مالیاتی کلیک کنید
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+2 امتیاز
2,184 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط (17,070 امتیاز)
سلام

معنی ایصال در مالیات چیست ؟ با تشکر
1 پاسخ
+1 امتیاز
توسط (33,910 امتیاز)
کجا خوندید اینو؟
به معنی اعلام وصول هستش

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+2 امتیاز
3 پاسخ 15,781 بازدید
سوال شده بهمن 11, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+2 امتیاز
2 پاسخ 3,225 بازدید
سوال شده بهمن 11, 2017 در ثبتی و اداری توسط میلاد نوری
+1 امتیاز
1 پاسخ 715 بازدید
سوال شده بهمن 19, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 280 بازدید
سوال شده بهمن 11, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,455 بازدید
سوال شده بهمن 21, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+2 امتیاز
1 پاسخ 872 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 580 بازدید
+3 امتیاز
1 پاسخ 4,615 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 9,462 بازدید
سوال شده بهمن 11, 2017 در حسابداری و مالیات توسط محسن سعیدی
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,266 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 182 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 893 بازدید
سوال شده بهمن 23, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,210 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 551 بازدید
سوال شده بهمن 13, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+2 امتیاز
2 پاسخ 2,666 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 1,145 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 323 بازدید
سوال شده اردیبهشت 20, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 3,359 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,339 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,496 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 1,772 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...