برای دریافت مشاوره و خدمات مالیاتی کلیک کنید
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+2 امتیاز
510 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
ایا اشخاص حقیقی شاغل در کارهای زیر مجموعه کشاورزی درسال 96 موظف به ارایه اضهار نامه مالیاتی میباشند؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (33,910 امتیاز)
بستگی به میزان درآمد شما با توجه به ماده 100 دارد. اما پیشنهاد میکنم از آنجایی که اجرای این قانون همچنان واضح نمیباشد به تکالیف قانونی خود ادامه دهید. ضمن اینکه ارائه اظهارنامه مشاغل به خرداد ماه از تیرماه انتقال یافته است.

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+2 امتیاز
1 پاسخ 3,161 بازدید
سوال شده بهمن 22, 2017 در حسابداری و مالیات توسط Tabar (30,000 امتیاز)
+2 امتیاز
3 پاسخ 1,208 بازدید
سوال شده بهمن 23, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+3 امتیاز
1 پاسخ 628 بازدید
سوال شده بهمن 21, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 345 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 333 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 784 بازدید
سوال شده اسفند 1, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+2 امتیاز
1 پاسخ 376 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 3,203 بازدید
سوال شده بهمن 22, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 842 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,140 بازدید
+3 امتیاز
2 پاسخ 659 بازدید
سوال شده بهمن 14, 2017 در حسابداری و مالیات توسط هادی منصوریhadimansuori95gmail.com
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,682 بازدید
سوال شده فروردین 8, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+2 امتیاز
1 پاسخ 389 بازدید
سوال شده اردیبهشت 16, 2017 در حسابداری و مالیات توسط جواد
+1 امتیاز
1 پاسخ 14,730 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 160 بازدید
سوال شده فروردین 4, 2017 در حسابداری و مالیات توسط مشاوران مالی پارسا (33,910 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,486 بازدید
سوال شده فروردین 3, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,066 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,708 بازدید
سوال شده بهمن 11, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+1 امتیاز
2 پاسخ 9,682 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,685 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 312 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,216 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...