باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+2 امتیاز
612 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
ایا اشخاص حقیقی شاغل در کارهای زیر مجموعه کشاورزی درسال 96 موظف به ارایه اضهار نامه مالیاتی میباشند؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (33,910 امتیاز)
بستگی به میزان درآمد شما با توجه به ماده 100 دارد. اما پیشنهاد میکنم از آنجایی که اجرای این قانون همچنان واضح نمیباشد به تکالیف قانونی خود ادامه دهید. ضمن اینکه ارائه اظهارنامه مشاغل به خرداد ماه از تیرماه انتقال یافته است.

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+2 امتیاز
1 پاسخ 3,224 بازدید
سوال شده بهمن 22, 2017 در حسابداری و مالیات توسط Tabar (30,180 امتیاز)
+2 امتیاز
3 پاسخ 1,294 بازدید
سوال شده بهمن 23, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+3 امتیاز
1 پاسخ 683 بازدید
سوال شده بهمن 21, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 394 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 416 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 822 بازدید
سوال شده اسفند 1, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+2 امتیاز
1 پاسخ 424 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 3,267 بازدید
سوال شده بهمن 22, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 976 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,236 بازدید
+3 امتیاز
2 پاسخ 718 بازدید
سوال شده بهمن 14, 2017 در حسابداری و مالیات توسط هادی منصوریhadimansuori95gmail.com
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,744 بازدید
سوال شده فروردین 8, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+2 امتیاز
1 پاسخ 458 بازدید
سوال شده اردیبهشت 16, 2017 در حسابداری و مالیات توسط جواد
+1 امتیاز
1 پاسخ 14,939 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 198 بازدید
سوال شده فروردین 4, 2017 در حسابداری و مالیات توسط مشاوران مالی پارسا (33,910 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,573 بازدید
سوال شده فروردین 3, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,163 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,789 بازدید
سوال شده بهمن 11, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+1 امتیاز
2 پاسخ 9,803 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,917 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 351 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,276 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...