برای دریافت مشاوره و خدمات مالیاتی کلیک کنید
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
233 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
ایا در سال 96 مالیات بر ارزش افزوده مستقیم از مصرف کننده دریافت میشود یا به همین شکل ادامه پیدا میکند
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (118,770 امتیاز)
مالیات برارزش افزوده به قوت خودباقیست

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 438 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 984 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,131 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 907 بازدید
سوال شده شهریور 17, 2017 در حسابداری و مالیات توسط حسین 3610 (100 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 3,161 بازدید
سوال شده بهمن 22, 2017 در حسابداری و مالیات توسط Tabar (30,000 امتیاز)
+1 امتیاز
2 پاسخ 9,682 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 304 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 14,730 بازدید
+3 امتیاز
2 پاسخ 659 بازدید
سوال شده بهمن 14, 2017 در حسابداری و مالیات توسط هادی منصوریhadimansuori95gmail.com
0 امتیاز
2 پاسخ 667 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 522 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,685 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 376 بازدید
+2 امتیاز
3 پاسخ 1,208 بازدید
سوال شده بهمن 23, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,682 بازدید
سوال شده فروردین 8, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,140 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 333 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 2,470 بازدید
سوال شده بهمن 14, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+2 امتیاز
2 پاسخ 3,203 بازدید
سوال شده بهمن 22, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 312 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,486 بازدید
سوال شده فروردین 3, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 345 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 784 بازدید
سوال شده اسفند 1, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,216 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 173 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...