باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
310 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
ایا در سال 96 مالیات بر ارزش افزوده مستقیم از مصرف کننده دریافت میشود یا به همین شکل ادامه پیدا میکند
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (120,730 امتیاز)
مالیات برارزش افزوده به قوت خودباقیست

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 536 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,069 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 2,039 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 337 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,227 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 977 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 3,241 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 9,848 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 383 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 14,973 بازدید
+3 امتیاز
2 پاسخ 730 بازدید
سوال شده بهمن 14, 2017 در حسابداری و مالیات توسط هادی منصوریhadimansuori95gmail.com
0 امتیاز
2 پاسخ 755 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 582 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 389 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,953 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 456 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 1,006 بازدید
+2 امتیاز
3 پاسخ 1,338 بازدید
سوال شده بهمن 23, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,160 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,761 بازدید
سوال شده فروردین 8, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,263 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 441 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 3,322 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 2,676 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 3,155 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 371 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,601 بازدید
سوال شده فروردین 3, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 413 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 839 بازدید
سوال شده اسفند 1, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,297 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 234 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,844 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
بلاگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...