باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
285 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
ایا در سال 96 مالیات بر ارزش افزوده مستقیم از مصرف کننده دریافت میشود یا به همین شکل ادامه پیدا میکند
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (119,010 امتیاز)
مالیات برارزش افزوده به قوت خودباقیست

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 496 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,041 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,197 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 948 بازدید
سوال شده شهریور 17, 2017 در حسابداری و مالیات توسط حسین 3610 (100 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 3,224 بازدید
سوال شده بهمن 22, 2017 در حسابداری و مالیات توسط Tabar (30,180 امتیاز)
+1 امتیاز
2 پاسخ 9,803 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 349 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 14,939 بازدید
+3 امتیاز
2 پاسخ 718 بازدید
سوال شده بهمن 14, 2017 در حسابداری و مالیات توسط هادی منصوریhadimansuori95gmail.com
0 امتیاز
2 پاسخ 730 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 564 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,917 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 424 بازدید
+2 امتیاز
3 پاسخ 1,294 بازدید
سوال شده بهمن 23, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,744 بازدید
سوال شده فروردین 8, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,236 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 416 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 2,638 بازدید
سوال شده بهمن 14, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+2 امتیاز
2 پاسخ 3,267 بازدید
سوال شده بهمن 22, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 351 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,573 بازدید
سوال شده فروردین 3, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 394 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 822 بازدید
سوال شده اسفند 1, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,276 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 211 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...