باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+2 امتیاز
1,005 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
سلام، مالیات شخص حقیقی برای قرارداد مشاوره مدیریت برای سال ۹۶ چقدر می باشد؟
2 پاسخ
0 امتیاز
توسط
تحت عنوان شغل دوم ده درصد حساب میشود
0 امتیاز
توسط
ویرایش شده توسط
طبق تبصره ماده 84 میزان 10% است .

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,263 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 7,665 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,920 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,085 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 336 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 3,151 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 389 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 837 بازدید
سوال شده اسفند 1, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+2 امتیاز
3 پاسخ 1,337 بازدید
سوال شده بهمن 23, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,160 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 3,241 بازدید
+3 امتیاز
2 پاسخ 730 بازدید
سوال شده بهمن 14, 2017 در حسابداری و مالیات توسط هادی منصوریhadimansuori95gmail.com
+1 امتیاز
2 پاسخ 9,848 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 456 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,759 بازدید
سوال شده فروردین 8, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 439 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,202 بازدید
سوال شده اردیبهشت 10, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,600 بازدید
سوال شده فروردین 3, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,297 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 543 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,531 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 327 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,182 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 232 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 580 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 2,036 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,950 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 14,972 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 309 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
بلاگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...