برای دریافت مشاوره و خدمات مالیاتی کلیک کنید
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+2 امتیاز
911 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
سلام، مالیات شخص حقیقی برای قرارداد مشاوره مدیریت برای سال ۹۶ چقدر می باشد؟
2 پاسخ
0 امتیاز
توسط
تحت عنوان شغل دوم ده درصد حساب میشود
0 امتیاز
توسط
ویرایش شده قبل توسط
طبق تبصره ماده 84 میزان 10% است .

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,132 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,701 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 774 بازدید
سوال شده اسفند 1, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+2 امتیاز
3 پاسخ 1,195 بازدید
سوال شده بهمن 23, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 3,154 بازدید
سوال شده بهمن 22, 2017 در حسابداری و مالیات توسط Tabar (30,000 امتیاز)
+3 امتیاز
2 پاسخ 651 بازدید
سوال شده بهمن 14, 2017 در حسابداری و مالیات توسط هادی منصوریhadimansuori95gmail.com
+1 امتیاز
2 پاسخ 9,666 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 370 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,666 بازدید
سوال شده فروردین 8, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 315 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,079 بازدید
سوال شده اردیبهشت 10, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,477 بازدید
سوال شده فروردین 3, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 456 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,209 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,422 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,043 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 169 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 520 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,636 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 14,685 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...