برای دریافت مشاوره و خدمات مالیاتی کلیک کنید
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+2 امتیاز
930 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
سلام، مالیات شخص حقیقی برای قرارداد مشاوره مدیریت برای سال ۹۶ چقدر می باشد؟
2 پاسخ
0 امتیاز
توسط
تحت عنوان شغل دوم ده درصد حساب میشود
0 امتیاز
توسط
ویرایش شده توسط
طبق تبصره ماده 84 میزان 10% است .

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,163 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,762 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 793 بازدید
سوال شده اسفند 1, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+2 امتیاز
3 پاسخ 1,238 بازدید
سوال شده بهمن 23, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 3,175 بازدید
سوال شده بهمن 22, 2017 در حسابداری و مالیات توسط Tabar (30,000 امتیاز)
+3 امتیاز
2 پاسخ 676 بازدید
سوال شده بهمن 14, 2017 در حسابداری و مالیات توسط هادی منصوریhadimansuori95gmail.com
+1 امتیاز
2 پاسخ 9,717 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 385 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,699 بازدید
سوال شده فروردین 8, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 353 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,109 بازدید
سوال شده اردیبهشت 10, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,502 بازدید
سوال شده فروردین 3, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 483 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,230 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,451 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,102 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 182 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 537 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,765 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 14,800 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...