برای دریافت مشاوره و خدمات مالیاتی کلیک کنید
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
345 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
سلام

قوانین جدید مالیاتی سال 96 مربوط به پیراپزشکی چیست ؟ با تشکر
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (33,910 امتیاز)
از آنجایی که شما احتمالا جزو اشخاص بند ب هستید مکلف به ارائه اظهارنامه تا آخر خرداد ماه بر اساس اطلاحات ماده 100 جدید میباشید.

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
1 پاسخ 333 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 376 بازدید
+2 امتیاز
3 پاسخ 1,208 بازدید
سوال شده بهمن 23, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+2 امتیاز
2 پاسخ 3,203 بازدید
سوال شده بهمن 22, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 3,161 بازدید
سوال شده بهمن 22, 2017 در حسابداری و مالیات توسط Tabar (30,000 امتیاز)
+3 امتیاز
1 پاسخ 628 بازدید
سوال شده بهمن 21, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+2 امتیاز
1 پاسخ 784 بازدید
سوال شده اسفند 1, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 267 بازدید
سوال شده خرداد 20, 2021 در حسابداری و مالیات توسط کارشناس مالیات اصناف (1,340 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 723 بازدید
سوال شده خرداد 19, 2021 در حسابداری و مالیات توسط کارشناس مالیات اصناف (1,340 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 246 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,464 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 159 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 298 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,682 بازدید
سوال شده فروردین 8, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,486 بازدید
سوال شده فروردین 3, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,140 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 7,027 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 9,682 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,685 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 14,731 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...