باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
394 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
سلام

قوانین جدید مالیاتی سال 96 مربوط به پیراپزشکی چیست ؟ با تشکر
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (33,910 امتیاز)
از آنجایی که شما احتمالا جزو اشخاص بند ب هستید مکلف به ارائه اظهارنامه تا آخر خرداد ماه بر اساس اطلاحات ماده 100 جدید میباشید.

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
1 پاسخ 416 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 424 بازدید
+2 امتیاز
3 پاسخ 1,294 بازدید
سوال شده بهمن 23, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+2 امتیاز
2 پاسخ 3,267 بازدید
سوال شده بهمن 22, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 3,224 بازدید
سوال شده بهمن 22, 2017 در حسابداری و مالیات توسط Tabar (30,180 امتیاز)
+3 امتیاز
1 پاسخ 683 بازدید
سوال شده بهمن 21, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+2 امتیاز
1 پاسخ 822 بازدید
سوال شده اسفند 1, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 382 بازدید
سوال شده خرداد 20, 2021 در حسابداری و مالیات توسط کارشناس مالیات اصناف (1,340 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 1,190 بازدید
سوال شده خرداد 19, 2021 در حسابداری و مالیات توسط کارشناس مالیات اصناف (1,340 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 338 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2,238 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 237 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 409 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,744 بازدید
سوال شده فروردین 8, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,573 بازدید
سوال شده فروردین 3, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,236 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 8,482 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 9,803 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,917 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 14,939 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...