باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
1,277 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
مالیات پیمانکاری سال 96 چقدر هست
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (119,010 امتیاز)
مالیات برسود پیمانکاران 25درصداست

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+3 امتیاز
2 پاسخ 692 بازدید
سوال شده بهمن 14, 2017 در حسابداری و مالیات توسط هادی منصوریhadimansuori95gmail.com
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,206 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 401 بازدید
+2 امتیاز
3 پاسخ 1,261 بازدید
سوال شده بهمن 23, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 14,871 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 801 بازدید
سوال شده اسفند 1, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+2 امتیاز
1 پاسخ 3,194 بازدید
سوال شده بهمن 22, 2017 در حسابداری و مالیات توسط Tabar (30,070 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 605 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 194 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 9,761 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,854 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 3,241 بازدید
سوال شده بهمن 22, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 6,195 بازدید
سوال شده فروردین 10, 2017 در حسابداری و مالیات توسط امیر مهدوی (110 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 547 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,716 بازدید
سوال شده فروردین 8, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,531 بازدید
سوال شده فروردین 3, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 387 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 369 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 6,744 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...