باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+2 امتیاز
1,677 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط (17,070 امتیاز)
آيا اجاره اموال غير منقول از مصاديق معافيت بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده تلقي میگردد؟
توسط (180 امتیاز)
اجاره اموال غبر منقول از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد
2 پاسخ
0 امتیاز
توسط (17,070 امتیاز)
اموال غير منقول و همچنين اجاره آنها از پرداخت ماليات و عوارض معاف میباشند.

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید
0 امتیاز
توسط
هر گونه اجاره طبق قانون مالیات دارد

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 1,858 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 573 بازدید
سوال شده بهمن 13, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...