باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+2 امتیاز
4,544 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط (17,160 امتیاز)
سلام

آيا معافيت مالیات ارزش افزوده خدمات حمل و نقل قابل تسری به حمل و نقل بار و كالا میباشد؟
2 پاسخ
0 امتیاز
توسط (17,160 امتیاز)
معافيت بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل صرفاً در خصوص خدمات حمل و نقل مسافري موضوعيت دارد و معافيت ياد شده قابل تسري به خدمات حمل و نقل بار و كالا نمیباشد.

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید
0 امتیاز
توسط
حمل و نقل جز مسافرمالیات  دارد

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+2 امتیاز
2 پاسخ 2,676 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 776 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 887 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,462 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 618 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 4,916 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 348 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 481 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 727 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 844 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 982 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 469 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3,306 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3,409 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 897 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 768 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,714 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,895 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 633 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 279 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 241 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 864 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,573 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 625 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 257 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,378 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,895 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 623 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,402 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,023 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 252 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
بلاگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...