برای دریافت مشاوره و خدمات مالیاتی کلیک کنید
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
2,243 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
سلام -اگر (حقوق و  مزایا) و (عیدی و پاداش) سالانه از میزان معافیت سالانه کمتر شد ولی عیدی و پاداش سالنه از میزان معافیت یک دوازدهم بیشتر شد ایا مالیات عید و پاداش باید جدا محاسبه شود یا با حقوق ومزایا با هم؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (118,770 امتیاز)
عیدی و حقوق سالانه باهم جمع میشوند وبه عنوان حقوق سالانه مدنظرقرارمیگیرد

وچنانچه ازمالیات معاف شد که مبلغی کسرنمیشود واگر ضریب آن افزایش پیدانمود هم حساب میشود

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+2 امتیاز
2 پاسخ 3,219 بازدید
سوال شده بهمن 22, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 307 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,229 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 5,394 بازدید
+2 امتیاز
3 پاسخ 517 بازدید
سوال شده اسفند 7, 2017 در حسابداری و مالیات توسط محمد امیر حسینی
+1 امتیاز
1 پاسخ 602 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 377 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 346 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 365 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 11,586 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,386 بازدید
سوال شده اسفند 7, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+2 امتیاز
1 پاسخ 700 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 4,305 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 317 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 3,748 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 7,259 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 7,263 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 448 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...