درخواست مشاور متخصص
0 امتیاز
1,208 بازدید
قبل در شرکت بیمه توسط (51,190 امتیاز)
برای اخذ کد نمایندگی چه اقدامی باید کرد
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (56,040 امتیاز)
با سلام  ، متاسفانه بعلت اینکه بانک سوالات در این حوزه کم می باشد ، پژوهشکده بیمه تا به امروز که سوالات را منتشر نکرده است.

سرفصلهاي آزمون نمایندگی فروش بیمه هاي زندگی
عمومی و کلیات:
قانون بیمه ، قانون تأسیس بیمه مرکزي، اصول بیمه و مدیریت ریسک ، بازاریابی بیمه
و فنون مذاکره ، فرایند صدور، اصطلاحات بیمهاي فارسی به انگلیسی
بیمه هاي عمر و مقررات مربوطه:
مبانی بیمههاي عمر، مزیت بیمه عمر بر سایر برنامهریزيهاي مالی و تمایز آن نسبت به 
سایر رشتههاي بیمهاي
انواع محصولات بیمه عمر، تفاوت بیمههاي عمر اندوختهدار و غیر اندوختهدار 
عواملی که نیازهاي پس اندازي یک فرد را تعیین میکنند 
اولویتبندي نیازهاي بیمهاي، بررسی فرم پیشنهاد بیمه نامه و اجزاي آن 
نحوه ارزیابی ریسک، صدور بیمهنامه و الحاقیه، عوامل مؤثر در محاسبه نرخ حقبیمه 
نحوه اعلام خسارت و مراحل پرداخت آن 
نحوه تشکیل سرمایه در بیمههاي عمر 
(96 ،68 ،94 ،83 ، آییننامهها و مصوبات مرتبط با بیمههاي عمر (آییننامه 71 
آشنایی با پوشش هاي تکمیلی مرتبط با بیمه هاي زندگی شامل بیمه حوادث، جبران 
هزینه بیماریهاي خاص، معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کار افتادگی و ...
منابع آزمون:
- کتاب اصول، مقررات و رشتههاي بیمه، جلد اول و 3 فصل اول جلد دوم، انتشارات
پژوهشکده
- کتاب بیمه هاي اشخاص، سید محمد حسینی پور، انتشارات پژوهشکده بیمه

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور تلفنی 24 ساعته . مشاور و وکیل بیمه . مشاور آنلاین

.
.
...