درخواست مشاور متخصص
+1 امتیاز
2,444 بازدید
قبل در مفاصا حساب بیمه توسط (3,420 امتیاز)
حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی چگونه محاسبه می شود
دریافت مشاوره تخصصی >>

2 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (15,440 امتیاز)
با سلام،

اصل بر غیرعمرانی تلقی شدن همه قراردادهای پیمانکاری است؛ مگر اینکه قراردادی دارای دو شرط پیش گفته باشد: یعنی تعیین قیمت یا ضوابط تعیین قیمت بر اساس ضوابط تعیینی دولت باشد و علاوه بر آن تمام یا قسمتی از منابع مالی لازم از طرف دولت تامین شده باشد. قراردادهای غیرعمرانی به قراردادهای با مصالح و بدون مصالح تقسیم می شود. حق بیمه دسته اول هفت درصد به علاوه حق بیمه بیمه بیکاری و حق بیمه دسته دوم پانزده درصد به اضافه حق بیمه بیمه بیکاری از مبلغ پیمان می باشد.

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>
0 امتیاز
قبل توسط (21,580 امتیاز)

محاسبه بیمه قرارداد عمرانی ( قرارداد دولتی )

حق بیمه قراردادهای مشمول ضوابط طرح های عمرانی از سال ۱۳۸۲، طرح های عمرانی به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دولت تغییر نام یافت.
این قراردادها حائز چند ویژگی(توامان) هست:

 1. قرارداد بر اساس فهرست بها پایه سازمان برنامه و بودجه( در حال حاضر، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) یا ضوابط تیپ سازمان مزبور( در قراردادهای مشاوره ای) منعقد شده باشد.
 2. تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت( اعتبارات عمرانی ملی، منطقه ای، استانی) تامین شده باشد.
 3. در این نوع قراردادها، واگذارنده همیشه دولت است.
 4. این نوع طرح ها دارای شماره طرح است؛ به گونه ای که در صورت شک در عمرانی یا غیرعمرانی بودن قرارداد می توان موضوع را از طریق معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری مورد استعلام قرار داد.

نرخ حق بیمه این نوع قراردادها بر اساس بند ب بخش اول از فصل دوم بخشنامه ۱۴ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی مصوب ۶/۵/۱۳۸۰ محاسبه می شود؛

ماخذ حق بیمه کلیه قراردادهای مشمول ضوابط طرح های عمرانی بر اساس مصوبات شماره ۱۲۹ و ۱۴۳ شورای عالی تامین اجتماعی از تاریخ ۱۶/۴/۱۳۶۳ به بعد به شرح ذیل است:

 1. نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای عمرانی مشاوره ای

  قراردادهای عمرانی مشاوره ای قراردادهایی اند که عموما نیاز به مصالح نداشته یا هزینه لازم جهت تامین مصالح نسبت به هزینه کل پروژه ناچیز است. نمونه این قبیل قراردادها قرارداد مشاوره در زمینه امکان احداث بزرگراه در منطقه ای خاص یا قرارداد بهسازی لرزه ای ساختمان یا ساختمان هایی معین است.

  این قراردادها خود به دو نوع قراردادهای سازه ای و عملیاتی تقسیم می گردند. حق بیمه این نوع قراردادها مقطوعاً ۱۴ درصد ناخالص کارکرد به علاوهه ۶/۱۱ درصد به عنوان حق بیمه بیکاری جمعاً به میزان ۶/۱۵ درصد ناخالص کارکرد است( ۱۲درصد از محل پروژه و ۶/۳۳ درصد از طرف پیمانکار تامین می گردد).
  باید توجه داشت حق بیمه کلیه قراردادهای مشاوره که قبل از ۱۶/۴/۱۳۶۳ خاتمه یافته است و همچنین صورتحساب مربوط به قبل از تاریخ مذکور درر مورد قراردادهائی که قبل از ۱۶/۴/۱۳۶۳ شروع و بعد از آن خاتمه یافته است، طبق حسابرسی از دفاتر قانونی و در مورد قراردادهای پیمانکاری ( اجرایی ) به ماخذ دو سوم محاسبه می گردد.

  در عین حال در قراردادهای مشاوره ای، این محل پرداخت مبلغ قرارداد است که بدان وصف عمرانی یا غیرعمرانی می دهد.بدین توضیح که چنانچهه مبلغ قرارداد از محل طرح های عمرانی دولت پرداخت شود عمرانی و در غیر این صورت یعنی در فرضی که مبلغ قرارداد از محل درآمدهای عمومی یا سایر درآمدهای دستگاه دولتی تامین شود یا چنانچه کارفرما دستگاه غیردولتی باشد غیرعمرانی تلقی می شود. حق بیمه قراردادهای دسته اخیر ۱۶.۶۷ درصد کل مبلغ قرارداد است.

 2. نحوه محاسبه بیمه قراردادهای عمرانی اجرایی

  نمونه این دسته از پیمان ها، قرارداد احداث بزرگراه و کلا قراردادهای ساخت و ساز می باشد. حق بیمه این دسته از قراردادهای عمرانی، مقطوعاً ۶ درصد ناخالص کارکرد به علاوه ۶ دهم درصد به عنوان بیمه بیکاری جمعاً به میزان ۶/۶۶ درصد ناخالص کارکرد می باشد (۶/۱ درصد سهام پیمانکار و ۵ درصد سهم کارفرما که از محل پروژه تامین می گردد).نحوه پرداخت حق بیمه در این دسته از قراردادها بدین نحو است که کارفرما قبل از پرداخت هر صورت وضعیت، حق بیمه را کسر و به سازمان پرداخت می کند. مبنای این تکلیف دستگاه دولتی مصوبه ۱۳۶۴ هیات وزیران است.

  با وجود این در رویه عملی، چنانچه قراردادی فاقد فهرست بها باشد یا از فهرست بهای خاص پیروی کند، حق بیمه آن مانند قراردادهای غیرعمرانی محاسبه خواهد شد.

در خصوص حق بیمه کارکنان شاغل در دفتر مرکزی و کارکنان مستقر در محل اجرای پروژه های عمرانی باید به ماده ۱۳ آیین‌ نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح هاى عمرانى مصوب ۸/۱۲/۱۳۶۳ شوراى عالى تامین اجتماعى و اصلاحیه مصوب ۶/۶/۱۳۶۴مراجعه کرد. بر این اساس:

« مهندسان مشاور و کارشناسان مشمول این آیین‌نامه مکلفند طبق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعى و آیین‌نامه مربوطه، صورت مزد ماهانه کارکنان شاغل در دفتر مرکزى و همچنین نظارت کارگاهى در هر قرارداد را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد تهیه و پس از تایید کارفرما (در مورد کارکنان نظارت کارگاهى) به سازمان تامین اجتماعى ارائه و رسید مورد نیاز را جهت تسلیم به کارفرما دریافت دارند.

صدور دستور پرداخت توسط دستگاه اجرایى و پرداخت صورت حساب هر ماه یا هر قسط به مهندس مشاور و کارشناس موکول به تسلیم رسید صورت مزد کارکنان شاغل در قرارداد منعقده براى مدت مذکور مى‌باشد». وفق ماده ۱۴۴ :« حق بیمه قراردادهاى مهندسان مشاور و یا کارشناسان که بعد از تاریخ ۱۶/۴/۱۳۶۳ منعقد شده و یا مى‌شوند مقطوعاً به میزان ۱۴% حق الزحمه مهندسان مشاور و یا کارشناسان تعیین که به شرح ماده ۱۵ توسط ذى حسابى‌ها به حساب سازمان تامین اجتماعى واریز مى‌شود».

مطابق ماده ۱۵ حق بیمه متعلقه از صورت حساب کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می گردد. ماده یادشده مقرر می دارد:« از هر صورت حساب مهندس مشاور و یا کارشناس معادل ۶/۳ درصد بابت حق بیمه سهم کارکنان مهندس مشاور و یا کارشناس کسر و معادل ۴/۱۰ درصد نیز بابت حق بیمه سهم کارفرما از محل اعتبار طرح مربوط برداشت و مبالغ مربوط مجموعاً بلافاصله به حساب سازمان تامین اجتماعى واریز مى‌گردد.

 • طرح های عمرانی موسسات عمومی غیردولتی از قبیل سازمان تامین اجتماعی، شهرداری، کمیته امداد امام خمینی و … مشمول مقررات عمومی دولت می باشد.

مطابق ماده ۱۴ آیین‌نامه مالى و معاملاتى مربوط به اعتبارات جارى مؤسسات و نهادهاى عمومى غیر دولتى مصوب ۳۰/۴/ ۱۳۸۰:« با توجه به تبصره (۴) ماده (۷۲) قانون محاسبات عمومى کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ اعتبارات طرح هاى عمرانى مؤسسات و نهادهاى عمومى غیر دولتى تابع قانون مذکور و سایر قوانین و مقررات عمومى دولت مى‌باشد». بنابراین می توان گفت حق بیمه طرح های عمرانی این قبیل موسسات و نهادها نیز مطابق طرح های عمرانی موسسات و نهادهای دولتی محاسبه می شود.

فرمول محاسبه بیمه در قرارداد پیمانکاری

روش حسابرسی و محاسبه مفاصا حساب تامین اجتماعی در انواع قرارداد


با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور تلفنی 24 ساعته . مشاور و وکیل بیمه . مشاور آنلاین

.
.
...