برای دریافت مشاوره و خدمات بیمه ای کلیک کنید
مشاوره بیمه یا اداره کار
021-91023784
+1 امتیاز
227 بازدید
در شرکت بیمه توسط

سلام

آیا صندوقی برای حمایت از بیمه گذاران شرکت های بیمه در صورت ورشکستگی و یا داشتن شکایت از آنها وجود دارد ؟ ممنون از شما

1 پاسخ
+1 امتیاز
توسط (36,630 امتیاز)

با درود

بیمه مرکزی نهاد ناظر بر عملکرد شرکتهای بیمه است و هرگونه شکایت از شرکت را میتوان با آن نهاد مطرح کرد

برای پشتوانه هم بازهم بیمه مرکزی حمایت کننده تمام شرکت های بیمه است

ماده ۴۰. پروانه بيمه براى تمام رشته‏ ها و يا رشته‏ هاى معينى درموارد زير پس از موافقت شوراى‏عالى بيمه با تصويب مجمع عمومى بيمه مركزى ايران ابطال خواهد شد:
۱. در صورت تقاضاى دارنده پروانه.
۲. در صورتى كه مؤسسه بيمه تا يك‏سال پس از صدور پروانه عمليات خود را شروع نكرده باشد.
۳. در مواردى كه به تشخيص بيمه مركزى ايران وضع مالى مؤسسه بيمه طورى باشد كه نتواند به تعهدات خود عمل نمايد يا بر بيمه مركزى ايران ثابت گردد كه ادامه فعاليت مؤسسه به زيان بيمه‏ شدگان و بيمه‏ گذاران و يا صاحبان حقوق آنها است.

ماده ۴۴. در صورتى كه پروانه مؤسسه بيمه ‏اى براى يك يا چند رشته به ‏طور دايم لغو شود بيمه مركزى ايران با تصويب شوراى عالى بيمه كليه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات (پرتفوى Portefeuille) مؤسسه مزبور را به شركت سهامى بيمه ايران انتقال خواهد داد و يا ترتيب خاص ديگرى را كه متضمن منافع بيمه‏ گذاران و بيمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد.

ماده ۶۰. اموال مؤسسات بيمه همچنين ودايع مذكور در مواد ۳۶ و ۴۶ تضمين حقوق و مطالبات بيمه‏ گذاران، بيمه ‏شدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال يا ورشكستگى مؤسسه بيمه بيمه‏ گذاران و بيمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به ساير بستانكاران حق تقدم دارند. در ميان رشته‏ هاى مختلف بيمه حق تقدم با بيمه عمر است.
مؤسسات بيمه نمي ‏توانند بدون موافقت قبلى بيمه مركزى ايران اموال خود را صلح حقوق نمايند و يا به رهن واگذار كنند و يا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند.
دفاتر اسناد رسمى موظفند هنگام انجام اين قبيل معاملات موافقتنامه بيمه مركزى ايران را مطالبه و مفاد آن‏را در سند منعكس كنند.

ماده ۷۱. كليه مؤسسات بيمه كه در ايران فعاليت مى‏نمايند بايد ۵۰ درصد در رشته بيمه‏ هاى زندگى و ۲۵ درصد در ساير رشته‏ ها از معاملات بيمه‏ اى مستقيم خود را نزد بيمه مركزى ايران بيمه اتكايى نمايند. بيمه مركزى ايران مكلف است باتوجه‏به ظرفيت قبولى هر يك از مؤسسات بيمه‏ اى كه در ايران كار مى‏كنند تمام يا قسمتى از بيمه اتكايى مجدد سهميه اتكايى اجبارى دريافتى را درصورت تساوى شرايط به آنها واگذار نمايد.


با احترام
برای دریافت مشاوره بیمه اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,497 بازدید
+1 امتیاز
3 پاسخ 1,949 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 307 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 42,946 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,468 بازدید
سوال شده آذر 4, 2016 در شرکت بیمه توسط علی اکبرجابری
+2 امتیاز
2 پاسخ 409 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 132 بازدید
+2 امتیاز
0 پاسخ 182 بازدید
سوال شده شهریور 8, 2016 در سوالات کارشناسان و نمایندگان بیمه توسط هاشمی
+1 امتیاز
1 پاسخ 501 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 1,893 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 2,613 بازدید
سوال شده شهریور 17, 2016 در شرکت بیمه توسط عسگری
+1 امتیاز
1 پاسخ 818 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,080 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 1,030 بازدید
سوال شده مرداد 10, 2016 در شرکت بیمه توسط احسان جدگال
+2 امتیاز
1 پاسخ 36,779 بازدید
سوال شده خرداد 22, 2016 در شرکت بیمه توسط سمیعی
+1 امتیاز
1 پاسخ 254 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 427 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...