دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
+1 امتیاز
237 بازدید
قبل در شرکت بیمه توسط
در صورتی که اطلاعات اشتباه به شرکت بیمه بدهیم چه اتفاقی می افتد ؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

2 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (24,700 امتیاز)

طبق‌ ماده‌ 12 قانون‌ بيمه‌، اگر ارائه‌ اطلاعات ‌نادرست‌ عمدي‌ باشد، بيمه‌نامه‌ باطل‌ است‌ و خسارت‌ پرداخت‌ نمي‌شود و حق‌ بيمه‌هاي‌ دريافتي‌ نيز قابل‌ استرداد نيست‌. در صورت ‌غير عمدي‌ بودن‌، خسارت‌ به‌ نسبت‌ حق‌بيمه‌ دريافتي‌ به‌ حق‌ بيمه‌ واقعي‌ پرداخت‌ مي‌شود.


با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>
0 امتیاز
قبل توسط

کتمان يا اعلام نادرست غيرعمدى بيمه‌گذار 

مادهٔ ۱۲ قانون بيمه مقرر مى‌دارد: ”هرگاه بيمه‌گذار عمداً از اظهار مطالبى خوددارى کند يا عمداً اظهارات کاذبه بنمايد و مطالب اظهارنشده يا اظهارات کاذبه طورى باشد که موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن در نظر بيمه‌گر بکاهد عقد بيمه باطل خواهد بود، حتى اگر مراتب مذکوره تأثير در وقوع حادثه نداشته باشد. در اين صورت نه فقط وجوهى که بيمه‌گذار پرداخته است قابل استرداد نيست بلکه بيمه‌گر حق دارد اقساط بيمه را که تا آن تاريخ عقب افتاده است نيز از بيمه‌گذار مطالبه کند“.                                                    

1. عمد بيمه‌گذار: عمدمترادف است با سوءِ نيت. بنابراين بيمه‌گر بايد ثابت کند که بيمه‌گذار در اظهارات خلاف خود يا در پنهان داشتن حقايقى بر بيمه‌گر عمد و سوءِ نيت داشته است والا اگر اظهارات بيمه‌گذار يا کتمان داشتن اطلاعات از روى سوءِ نيت نبوده باشد موردى براى اجراءِ مادهٔ مذکور نخواهد بود. اصل، حسن نيت بيمه‌گذار است. خلاف اصل که عمد و سوءِ نيت بيمه‌گذار است بايد ثابت شود و اثبات سوءِ نيت بيمه‌گذار درا ين مورد بسيار مشکل و صرف ادعاى بيمه‌گر مبنى بر عمد بيمه‌گذار کافى نيست.

۲. تخلف بيمه‌گذار: تخلف بيمه‌گذار دوجنبه دارد. گاهى با اظهارات نادرست و خلاف واقع خود بيمه‌گر را به اشتباه مى‌اندازد و گاهى از مطالب لازمى تعمداً خوددارى مى‌کند. به‌عبارت ديگر، قانونگذار هم به جنبهٔ مثبت و هم به جنبهٔ منفى مسئله توجه دارد، يعنى هم فعل و هم ترک فعل بيمه‌گذار مورد توجه بوده است. در مورد اظهارات نادرست، بيمه‌گذار بايد پاسخگوى عمل خلاف خود باشد که بيمه‌گر را به اشتباه انداخته، لکن در موردى که بيمه‌گذار نکاتى را بر بيمه‌گر پوشيده نگاه مى‌دارد، اگر بيمه‌گر پرسشى در زمينهٔ کيفياتى که مکتوم‌ مانده طرح نکرده باشد، سکوت عمدى بيمه‌گذار تابع ضمانت اجراءِ مادهٔ ۱۲ خواهد بود. با توجه به جامعيت و کليت مادهٔ ۱۲، اگر ثابت شود که بيمه‌گذار از روى سوءِ نيت موضوع مهمى را از بيمه‌گر پنهان کرده است، حکم مادهٔ مذکور دربارهٔ او قابل اجراء خواهد بود.

مشاوره های مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 92 بازدید
انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور و وکیل بیمه. تنظیم لایحه و دادخواستخرید بیمه عمر و سرمایه گذاری

.
.