برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
0 امتیاز
2,006 بازدید
در قرارداد خرید و فروش ملک توسط
خریدار چگونه می تواند الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی بخواهد؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (1,980 امتیاز)
در صورتیکه ملکی دارای سند رسمی باشد و فروشنده از تنظیم سند رسمی انتقال استنکاف ورزد، خریدار می تواند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک را به دادگاه تقدیم و دادگاه نیز فروشنده را به تنظیم سند محکوم می نماید و در صورتیکه فروشنده از اجرای رأی دادگاه نیز استنکاف ورزد نماینده دادگاه در دفترخانه حاضر و نسبت به امضای اسناد بجای فروشنده اقدام می کند.

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 1,525 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 908 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,537 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,401 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2,344 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,316 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 992 بازدید
سوال شده شهریور 6, 2017 در قرارداد خرید و فروش ملک توسط ایزدی
0 امتیاز
1 پاسخ 1,456 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در قرارداد خرید و فروش ملک توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 364 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...