دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
765 بازدید
قبل در قرارداد خرید و فروش ملک توسط
عقد اجاره در چه صورتی کلاً باطل می گردد؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1,220 امتیاز)
وقتی که عین مستأجره قابلیت استفاده را از دست داده و امکان اعاده قابلیت استفاده وجود نداشته باشد.

اگر شخص ثالثی با عرضه متاع بهتری بتواند مشتریان مستأجر را به خود اختصاص دهد و در نتیجه این رقابت، مستأجر نتواند به هدف خود از انعقاد اجاره برسد و سودی را که احتمال می داده است ببرد، این امر چه اثری در عقد اجاره دارد و چه حقی به مستأجر می دهد؟

این حادثه هیچ اثری در عقد اجاره ندارد و مستأجر هم چنان ملتزم به مفاد عقد است.

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ

.
.
...