دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
414 بازدید
قبل در قرارداد خرید و فروش ملک توسط
اگر در مدت اجاره، بعض از عین مستأجره تلف شود، این حادثه چه اثری در رابطه مؤجر و مستأجر دارد؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1,220 امتیاز)
اجاره از زمان تلف، نسبت به بعض تلف شده منفسخ می شود و مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه، فسخ کند یا تقلیل نسبی مال الاجاره را بخواهد.

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ

.
.
...