برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
559 بازدید
در قرارداد خرید و فروش ملک توسط
اگر در مدت اجاره، بعض از عین مستأجره تلف شود، این حادثه چه اثری در رابطه مؤجر و مستأجر دارد؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (1,220 امتیاز)
اجاره از زمان تلف، نسبت به بعض تلف شده منفسخ می شود و مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه، فسخ کند یا تقلیل نسبی مال الاجاره را بخواهد.

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 886 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 957 بازدید
سوال شده شهریور 6, 2017 در قرارداد خرید و فروش ملک توسط ایزدی
0 امتیاز
1 پاسخ 1,515 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 597 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در قرارداد خرید و فروش ملک توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 4,553 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 291 بازدید
سوال شده تیر 19, 2020 در قرارداد رهن و اجاره توسط kamrani96 (21,090 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 832 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 770 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,435 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در قرارداد خرید و فروش ملک توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 2,311 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,255 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 880 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,299 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...