دریافت مشاوره تخصصی
0 امتیاز
73 بازدید
در قرارداد خرید و فروش ملک توسط
اگر در مدت اجاره، بعض از عین مستأجره تلف شود، این حادثه چه اثری در رابطه مؤجر و مستأجر دارد؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (1,220 امتیاز)
اجاره از زمان تلف، نسبت به بعض تلف شده منفسخ می شود و مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه، فسخ کند یا تقلیل نسبی مال الاجاره را بخواهد.

مشاوره های مشابه

    دریافت مشاوره تلفنی تخصصی
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ    حضور در گپ و گفت

رزرو آنلاین مشاوره رزرو آنلاین مشاوره مشاوره آنلاین


.
.
...