دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
850 بازدید
قبل در امور حقوقی قرارداد توسط (100 امتیاز)
دوباره دسته بندی کردن قبل توسط
سلام.

بنده ماشینم راده روز پیش فروختم معامله بارویت کامل ماشین ازطرف خریداروبارضایت کامل دوطرف صورت گرفته ودرقولنامه نیزهیچ اسمی ازفسغ معامله نیامده حالا بعدازگذشت ده روزخریدارازبنده به عنوان کلاهبرداری بخاطراینکه میگویدماشینت راگرانترازقیمت واقعی به من.فروختی ازبنده شکایت کرده.

درصورتیکه خودش ماشین رابرده چندجانشون داده وهمگی ماشین بنده راتاییدکردهاندوهیچگونه اجباری درانجام معامله نبوده وکاملا بارضایت دوطرف بوده است،
درضمن قولنامه بصورت دستی وامضادوطرف ودوشاهدپای قولنامه میباشد. خواستم ببینم سرانجام کارمن چی میشود؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1,540 امتیاز)
با سلام برابر ماده ۴۱۶ قانون مدنی هر یک از متعاملین که در معامله غن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند.
غبن یعنی ضرر و زیان و کسی که زیان دیده است را مغبون و طرف مقابل را غابن گویند.
غبن مفهومی است کلی که در متون قانونی تقسیم بندی نشده مع الوصف در جهت سهولت دریافت مطالب آنرا به اقسام زیر تقسیم نموده اند:
غبن جزئی آن است که اساساً فاقد اهمیت باشد مانند اینکه شما ملکی را مثلا با ۵% کمتر یا بیشتر از قیمت روز معامله کنید.
غبن فاحش و آن غبنی است که عرفاً قابل مسامحه و گذشت نباشد.در قانون قدیم ضابطه اختلاف قیمت ۲۰% بود ولیکن امروزه در برابر قانون به عرف واگذار شده است و ماده ۴۱۷ اصلاحی قانون مدنی مقرر داشته است غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد. نظر به اینکه اصل بر لزوم قرار داد است مدعی  غبن باید فاحش بودن آن را ثابت کند و در صورت بروز اختلاف قضات، با بررسی جمیع جوانب و وضعیت مالی طرفین قرارداد و شرایط انعقاد معامله و  تشخیص می دهند که غبن فاحش است یا خیر. و با همین موضوع طرفین معامله میتوانند فسخ معماه را بخواهند

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ

.
.
...