دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
671 بازدید
قبل در سایر امور حقوقی ملکی توسط
اگر قرارداد بر مبنای قانون سال هزار و سیصد و هفتاد و شش تنظیم شود حق سرقفلی تعلق می گیرد
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1,980 امتیاز)
انتقال و یا عدم انتقال سرقفلی باید در اجاره نامه به صراحت درج شود و باید برای انتقال سرقفلی سند رسمی صلح و یا سند عادی صلح جداگانه ای مضاف بر اجاره نامه تنظیم شود.
اگر مستاجر حق انتقال به غیر نداشته باشد می تواند مالک را ملزم به انتقال مغازه به مستاجر دیگری بکند.

مستأجر طبق قانون مالک و مستأجر سال 1376 چنین حقی را ندارد مگر اینکه مستأجر دارای حق سرقفلی نیز باشد و مالک از پرداخت سرقفلی اجتناب نماید و در صورتی که سرقفلی به مستأجر دیگر منتقل شود مالک ملزم به انتقال مغازه به مستأجر جدید است.

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ

.
.
...