برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
0 امتیاز
770 بازدید
در سایر امور حقوقی ملکی توسط
اگر قرارداد بر مبنای قانون سال هزار و سیصد و هفتاد و شش تنظیم شود حق سرقفلی تعلق می گیرد
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (1,980 امتیاز)
انتقال و یا عدم انتقال سرقفلی باید در اجاره نامه به صراحت درج شود و باید برای انتقال سرقفلی سند رسمی صلح و یا سند عادی صلح جداگانه ای مضاف بر اجاره نامه تنظیم شود.
اگر مستاجر حق انتقال به غیر نداشته باشد می تواند مالک را ملزم به انتقال مغازه به مستاجر دیگری بکند.

مستأجر طبق قانون مالک و مستأجر سال 1376 چنین حقی را ندارد مگر اینکه مستأجر دارای حق سرقفلی نیز باشد و مالک از پرداخت سرقفلی اجتناب نماید و در صورتی که سرقفلی به مستأجر دیگر منتقل شود مالک ملزم به انتقال مغازه به مستأجر جدید است.

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 901 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 615 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در قرارداد خرید و فروش ملک توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 885 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3,045 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 318 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,318 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 553 بازدید
سوال شده بهمن 17, 2018 در سایر امور حقوقی ملکی توسط amirfeyz (140 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 1,531 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 134 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در سایر امور حقوقی ملکی توسط بدون نام
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...