دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
+3 امتیاز
1,573 بازدید
قبل در بیمه حوادث توسط
دوباره دسته بندی کردن قبل توسط
میخواهم برای مدت ۲ماه نگهبانی برای باغ پسته که غیر محصورمیباشد استخدام کنم چه بیمه ای میتواند او و من کارفرما را درمقابل حوادث ناشی از کار محافظت کند از قبیل نقص عضو و یا ضرب وجرح از طرف سارق ویا سارقین.

باتشکر
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (28,470 امتیاز)

با سلام. ضرب وجرح از طرف سارق ویا سارقین تحت پوشش هیچ بیمه ای نیست.شما در این مورد چون جزء جرایم عمدی و کیفری است میبایست شکایت کنید و دیه را از شخص مقصر دریافت کنید اما برای سایر موارد غیر عمد میتوانید بیمه مسولیت کارفرما در قبال کارکنان خریداری و خودتان را هم پوشش دهید

این بیمه نامه میتواند به دو صورت صادر شود:

1- با نام

2- بی نام

شرکتی 15 کارگر در لیست خود دارد و از نماینده بیمه تقاضای صدور بیمه نامه بی نام برای 5 نفر را دارد،بیمه نامه چگونه صادر میشود؟

صدور بیمه نامه به صورت صحیح اینگونه است که: نماینده بیمه نامه ای  بی نام صادر میکتد و در آن قید میشود تعداد کارکنان ثابت و متغیر بیمه گذار 15 نفر است و در جدول پوششها برای 5 نفر دیه و هزینه پزشکی در طول مدت یکسال در نظر میگیرد.

صدور بیمه نامه به شکل غلط آن اینگونه است: نماینده بیمه نامه ای  بی نام صادر میکند و در آن قید میشود تعداد کارکنان ثابت و متغیر بیمه گذار 5 نفر است و در جدول پوششها برای 5 نفر دیه و هزینه پزشکی در طول مدت یکسال در نظر میگیرد.مبلغ حق بیمه این بیمه نامه به نسبت بیمه قبلی کمتر است اما فرض کنید خسارت دیه ای به مبلغ 100/000/000 ريال اتفاق میفتد و کارفرما از شرکت بیمه تقاضای پرداخت خسارت را دارد.

کلیه مدارک به همراه لیست تامین اجتماعی به شرکت بیمه تحویل میشود ، از آنجاییکه تعداد نفرات بیمه شده در قرارداد بیمه 5 نفر و تعداد نفرات لیست تامین اجتماعی 15 نفر است ،شرکت بیمه به بیمه گذار اعلام مینماید با توجه به کم بیمه شدگی ،پرداخت خسارت مشمول ماده 10 قانون بیمه شده و تنها 1/3 خسارت قابل پرداخت خواهد بود چون نسبت تعداد بیمه شده به تعداد واقعی 5 به 15 است.

این اشتباه یکی از رایجترین اشتباهات کارفرمایان محترم است که به دلایل مختلف اتفاق میفتد ، گاهی اوقات برای پرداخت حق بیمه کمتر و مواقعی به علت نداشتن آگاهی از قوانین.

بیمه نامه مسئولیت،خصوصا" مسئولیت کارفرما از یک پوشش پایه تشکیل شده است و یک سری پوشش اضافی.

پوشش پایه به خودی خود ،مسئولیت کارفرما را تحت پوشش قرار میدهد ، اما خریداری این پوشش به تنهایی جابگوی نیاز کارفرما نیست ،برای درک بهتر پوشش اضافی و کابرد آنها را در زیر می آوریم:

1-غرامت جاني ناشي از حوادث حين كارکه به دليل قصورواشتباه ويااهمال غيرعمدي توسط کارکنان بيمه گذاردرمحدوده .

کاربرد پوشش : گاهی اوقات کارگری با سهل انگاری خود موجب آسیب دیدگی کارگر دیگر میشود ،با وجود سهل انگاری کار گر در مواردی بازرس اداره کار ،کارفرما را مسئول حادثه میشناسد . نتیجه آنکه چون شرکت بیمه مسئولیت کارفرما را پوشش داده ،میتواند خسارت فوق را از شمول تعهدات خود خارج نماید.

2-غرامت جاني وهزينه پزشکي وارده به کارکنان ناشي ازحوادث نقليه موتوري درمحدوده مکاني تحت پوشش بيمه

کاربرد پوشش: این پوشش اضافی بیشتر در پروژه های راهسازی و سا ختمانی کاربرد دارد ، در پوشش پایه حوادث نقلیه موتوری چه در محل کارگاه و چه خارج از آن پوشش ندارد بنابراین در صورت استفاده از وسایل نقلیه موتوری در محل کارگاه، در صورت تمایل،کارفرما میبایست این پوشش را خریداری نماید تا در صورت بروز حادثه شرکت بیمه جوابگوی خسارت وارده باشد.

3-مسئوليت بيمه گذاردرقبال کارکنان پيمانکاران اصلي وفرعي

کاربرد پوشش:این پوشش اضافی بیشتر در پروژه های راهسازی و سا ختمانی کاربرد دارد ،اما در فعالیتهای بازرگانی  و تجاری نیز امکان وجود پیمانکار هست . در پوشش پایه کارمندان و کارکنان مستقیم کارفرما تحت پوشش هستند و در صورتی که پیمانکاری با کارفرما قرارداد داشته باشد و حادثه ای تحت مسئولیت کارفرما برای وی پیش بیاید ،شرکت بیمه در صورت عدم خریداری این پوشش توسط بیمه گذار،از پرداخت خسارت  اجتناب خواهد کرد.

4-مسئوليت بيمه گذاردرقبال شخص مهندس ناظر،مشاور،پيمانکاراصلي وفرعي

کاربرد پوشش:این پوشش اضافی بیشتر در پروژه های راهسازی و سا ختمانی کاربرد دارد ،در پوشش پایه کارمندان و کارکنان مستقیم کارفرما تحت پوشش هستند و در صورتی که مهندس ناظر،مشاور،پيمانکاراصلي وفرعي با کارفرما قرارداد داشته باشد و حادثه ای تحت مسئولیت کارفرما برای وی پیش بیاید ،شرکت بیمه در صورت عدم خریداری این پوشش توسط بیمه گذار،از پرداخت خسارت  اجتناب خواهد کرد.

5-مسئوليت پيمانكاران اصلي وفرعي

کاربرد پوشش:این پوشش اضافی بیشتر در پروژه های راهسازی و سا ختمانی کاربرد دارد ،در پوشش پایه کارمندان و کارکنان مستقیم کارفرما تحت پوشش هستند وپیمانکار و کارکنان پیمانکار تحت پوشش نیستند.

اصولا" مسئولیت کارکنان پیمانکار با شخص پیمانکار است و و وظیفه ای در این خصوص متوجه کارفرمای اصلی نیست ولیکن بعضی اوقات طبق قرارداد مسئولیت کارکنان پیمانکار به عهده کارفرمای اصلی خواهد بود،بنابراین کارفرمای اصلی میبایست این پوشش را خریداری نماید.

در پاره ای از مواقع پیمانکار از کارفرما درخواست میکند که مسئولیت وی را در بیمه نامه خود پوشش دهد تا  مسئولیت پیمانکار تحت پوشش باشد و پیمانکار نیاز به خریداری بیمه مسئولیت پیمانکار نداشته باشد و  حق بیمه کمتری پرداخت نماید.

شرکت بیمه در صورت عدم خریداری این پوشش توسط بیمه گذار،از پرداخت خسارت  وارده  به کارکنان پیمانکار اجتناب خواهد کرد.

6-حذف فرانشيز خسارتهاي مربوط به هزينه پزشکي از شرايط عمومي بيمه نامه

کاربرد پوشش: فرانشیز در کشور ما به عنوان سهم بیمه گذار تعبیر شده است ،البته طبق قوانین بین المللی آنچه ما فرانشیز مینامیم در سایر کشورها به عنوان DEDUCTIBLE شناخته شده و فرانشیز تعریف دیگری دارد .

به هر حال، فرانشیز در بیمه نامه مسئولیت 10% از هر خسارت هزینه پزشکی و حداقل مبلغ مشخصی است ،یعنی اگر فرانشیز 10% و حداقل 500/000ريال باشد ،در صورت بروز هزینه پزشکی ،شرکت بیمه هزینه های کمتر از 500/000ريال را پرداخت نخواهد کرد و اگر هزینه پزشکی بیش از 500/000ريال باشد،10% از آن و حداقل 500/000ريال را کسر میکند.

بیمه گذار با خرید این پوشش میتواند ،فرانشیز را قرارداد حذف و در صورت بروز هزینه پزشکی،کل مبلغ را از شرکت بیمه دریافت کند.

7-هزينه پزشکي بدون اعمال تعرفه ودرحدمتعارف(همتراز)تاسقف تعهدات مندرج در بيمه نامه

کاربرد پوشش: سقف هزینه برای هر نوع مصدومیتی بر اساس قوانین ،طبق جداول تعیین شده بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه ،مشخص است.

حال اگر حادثه ای رخ دهد ،بیمه گذار ممکن است مصدوم را به بیمارستانی ببرد که هزینه عمل جراحی در آنجا فرضا" 10/000/000ريال است در حالیکه همان عمل در بیمارستانی دیگر 20/000/000 ريال است. شرکت بیمه با توجه به تعرفه مشخص شده و تا سقف تعهدات بیمه نامه هزینه را جبران میکند و پرداخت هزینه بیشتر از تعرفه  را نخواهد پذیرفت .

 با خریداری این پوشش بیمه گذار میتواند بدون در نظر گرفتن تعرفه از خدمات درمانی استفاده و هزینه های خود را تا سقف هزینه پزشکی مشخص شده در بیمه نامه ،از شرکت بیمه دریافت کند.

8-هزينه هاي پزشکي وارده به شخص کارفرماناشي ازحوادث حين کاردرمحدوده مکاني تحت پوشش بيمه

کاربرد پوشش:شخص کارفرما در بیمه نامه مسئولیت تحت پوشش نیست و با خریداری این پوشش ،هزینه های پزشکی وارد به کارفرما در محدوده کارگاه  تحت پوشش است .

در پاره ای ازموارد بیمه نامه مسئولیت کارفرما به نام شرکت صادر میشود و کارفرما خود در لیست تامین اجتماعی شرکت است،در چنین مواردی نیازی به خریداری این پوشش نیست و کارفرما به صورت خودکار تحت پوشش است.

9-غرامت جاني زيان ديده(زيان ديدگان)درصورت احرازمسئوليت بيمه گذاربدون راي دادگاه

کاربرد پوشش: در صورت بروز خسارت دیه، کارگر یا کارمند بیمه گذار برای دریافت خسارت میبایست به دادگاه مراجعه و از کارفرما شکایت نماید،دادگاه پس از بررسی رای صادر نموده و میزان دیه را مشخص میکند و شرکت بیمه بر اساس رای صادره،خسارت را پرداخت خواهد کرد.

طی کردن این مراحل کار دشوار و زمان بری است و حتی ممکن است تا 2 سال زمان ببرد،برای حذف این مرحله ،بیمه گذار میبایست پوشش حذف رای دادگاه را خریداری نماید و در صورت بروز خسارت دیه به جای رای دادگاه برای پرداخت خسارت ،نظر پزشک معتمد شرکت بیمه ملاک عمل قرار گیرد.

نمیتوان ادعا کرد خریداری این پوشش همیشه جوابگوست چون در پاره ای موارد مشاهده شده که زیاندیده نظریه پزشک را نپذیرفته و به دادگاه مراجعه کرده است.

به هر حال خریداری این پوشش هم در وقت و هم در هزینه بیمه گذار صرفه جویی میکند ،چرا که علاوه بر زمانی که صرف طی کردن مراحل قانونی میشود ،در صورتی که این مراحل به درازا بکشد و در زمان صدور حکم دادگاه ،دیه کشور افزایش یافته باشد،با توجه به یوم الادا بودن دیه در کشور ما ،بیمه گذار میبایست مابه التفاوت دیه را شخصا" پرداخت نماید مگر آنکه پوشش افزایش دیه را خریداری کرده باشد.

در اینجا بد نیست بدانیم قانون دیه در کشور ما یوم الادا است ،یعنی اگر خسارتی در سال 1392 رخ دهد و دادگاه  در سال 1395 رای صادر نماید،پرداخت دیه مطابق دیه روز یا همان دیه سال 1395 است.

10-غرامت جاني وهزينه پزشکي وارده به کارکنان درخوابگاه ، رستوران و ساير مکانهاي مرتبط باکارگاه

کاربرد پوشش: بیمه نامه مسئولیت کارفرما حوادثی را پوشش میدهد که در محل کارگاه اتفاق میفتد و اماکنی مانند خوابگاه و رستوران تحت پوشش قرار ندارند،بنابراین در صورت وجود این اماکن در محل مورد بیمه ،بیمه گذار میبایست این پوشش را خریداری نماید .

11-مسئوليت بيمه گذار براي صدمات جسماني کارکنان جهت مأموريتهاي خارج از کارگاه

کابرد پوشش:بیمه نامه مسئولیت کارفرما حوادثی را پوشش میدهد که در محل کارگاه اتفاق میفتد و در صورتی که احدی از کارمندان شرکت یا کارگاه در خارج از محدوده کارگاه مشغول فعالیت بوده و اتفاقی برایشان رخ دهد تحت پوشش نخواهند بود.

بنابراین اگر شخصی از کارکنان بیمه گذار خارج از محدوده فعالیت دارد بیمه گذار میبایست این پوشش را خریداری و اسامی کارکنانی را که خارج از آن محل فعالیت دارند به بیمه گر  اعلام نماید.

بیمه گذار باید اسامی نفراتی که خارج از شرکت فعالیت دارند را اعلام و یا در صورتی که شغل بیمه گذار به گونه ای است که افرادی که خارج از شرکت هستند متغیر بوده و امکان اعلام اسامی آنها نیست ،اسامی و آدرس پروژه هایی که در آن مشغول به فعالیت هستند را به بیمه گر اعلام نماید.

12-غرامت جاني و هزينه پزشكي وارده به كاركنان ناشي از حوادث نقليه موتوري در خارج از محدوده مكاني فعاليت

کاربرد پوشش :این پوشش مکمل پوشش شماره 11 است،اگر بیمه گذار پوشش بالا را خریداری نماید و شخصی که تحت پوشش است به وسیله حوادث نقلیه موتوری دچار آسیب گردد،تحت پوشش نیست مگر آنکه این پوشش توسط کارفرما خریداری شود.

13-مسئوليت كارفرما در قبال غرامت جاني وارده به كاركنان با تابعيت غير ايراني

با خرید این پوشش ،بیمه گذار کارگرانی را که جواز ندارند تحت پوشش قرار میدهد مشروط بر اینکه مسئولیت بیمه گذار توسط مراجع قانونی احراز و رای دادگاه صادر گردد.

البته کارفرمایان در صورتیکه از کارگران بدون جواز استفاده کنند با توجه به اینکه از سوی وزارت کار جریمه میشوند ،به مراجع قانونی مراجعه نخواهند کرد مگر آنکه خسارت وارده بالا باشد.

در هر صورت پرداخت خسارت به کارکنان با تابعیت غیر ایرانی و فاقد جواز کار به شرط ارئه رای دادگاه است حتی اگر بیمه گذار پوشش حذف رای دادگاه را خریداری نموده باشد.

14-ديه دوم ومازادبرتعهدات غرامت نقص عضومندرج دربيمه نامه

گاهی اوقات دیه نقص عضو یک فرد از دیه کامل بیشتر است مانند دیه قطع نخاع،شرکت بیمه در صورتی مازاد دیه یک نفر را پرداخت مینماید که کارفرما این پوشش را خریداری نماید. برای خریداری این پوشش سقف خاصی وجود ندارد و بیمه گذار میتواند با توجه به میزان خطر حرفه خویش ،تقاضای مبلغ مشخصی از این پوشش را داشته باشد.

15-مطالبات سازمان تأمين اجتماعي

کاربرد پوشش:به موجب اين  پوشش  ورعايت شرايط بيمه نامه ، درصورت احراز مسئوليت بيمه گذار ، غرامات تعيين شده براساس ميزان قصور تعيين شده و مفاد قانون تامين اجتماعي (تبصره 1 ماده 66 قانون مذکور ) ازشخص کارفرما درخصوص کارکنان وي وبراساس سقف تعهدات مندرج در جدول مشخصات بيمه نامه ، درتعهد بيمه گر مي باشد .

16-افزايش ديه در سالهاي آتي

کاربرد پوشش: با توجه به اینکه دیه در کشور ما یوم الادا ست ،خریداری این پوشش به بیمه گذار کمک میکند در صورت به دارازا کشیدن یک خسارت و افزایش دیه در سالهای بعد و یا در صورت افزایش دیه در اواسط قرارداد بیمه ای،دچار مشکل نشود و همواره خسارت کامل خود را از بیمه گر دریافت نماید.


با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ بیمه عمر

.
.
...