دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
+4 امتیاز
1,328 بازدید
قبل در بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد توسط
با سلام شرایط قانونی جهت انعقاد قرارداد بیمه اختیاری با سازمان تامین اجتماعی چیست ؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط
با سلام شرایط قانونی جهت انعقاد قرارداد بیمه اختیاری
 شرایط سن و سابقه :
عدم اشتغال بکار متقاضی در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی و عدم شمول مقررات خاص حمایتی
داشتن حداکثر ٥٠ سال سن وحداقل ٣٠ روز سابقه پرداخت حق بیمه در زمان تقاضا
نکته :
افراد متقاضی که بیش از ٥٠ سال سن داشته باشند می بایست معادل مازاد سنی ٥٠ سال ، دارای سابقه پرداخت حق بیمه باشند
افرادی که سابقه پرداخت حق بیمه آنان ١٠ سال تمام باشد از شرط سنی و سابقه مستثنی خواهند بود .
دستمزد مبنای دریافت حق بیمه :
مبنای پرداخت حق بیمه برای افرادی که بیش از ١٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند عبارت است از میانگین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آخرین ٣٦٠ روز قبل از تاریخ تقاضا مشروط براینکه کمتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در زمان تقاضا نباشد . و برای افرادی که کمتر از ١٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخاب متقاضی بین حداقل و حداکثر دستمزد شاغلین خواهد بود .
نرخ پرداخت حق بیمه :
نرخ پرداخت حق بیمه کلیه بیمه شدگان اختیاری اعم از متقاضیان جدید و افرادی که قبلا بیمه اختیاری بوده اند معادل ٢٦% مبنای پرداخت حق بیمه مورد قرار داد جهت بهره مندی از مزایای بازنشستگی ، از کار افتادگی ، فوت و درمان می باشد.
افرادی که طبق نظر پزشک معتمد قبل از انعقاد قرارداد از کارافتاده کلی تشخیص داده شوند نمی توانند از حمایت از کارافتادگی به علت همان بیماری یا عارضه بهره مند شوند. مگر به علت بروز بیماری یا عارضه دیگری ازکارافتاده کلی شناخته شوند که در این صورت امکان استفاده از حمایت مذکور با رعایت مقررات مربوطه بلامانع است .
افراد تحت تکفل متقاضیانی که کمتر از ٥ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند و یا فاصله قطع پرداخت حق بیمه آنان بیشتر از ٢ سال باشد می بایستی به منظور استفاده از حمایت درمانی سازمان ، بدواً مورد معاینات پزشکی قرار گیرند.
نحوه پرداخت حق بیمه :
مهلت پرداخت حق بیمه هر ماه حداکثر تا آخرین روز ٢ ماه بعد خواهد بودو در غیر این صورت قرار داد منعقده از تاریخ عدم پرداخت حق بیمه ( اولین ماهی که حق بیمه آن پرداخت نشده است) لغو و ادامه بیمه موکول به تسلیم تقاضای جدید و موافقت سازمان وانعقاد قرار دادمجددخواهد بود .
سایر موارد :
بیمه شدگان اختیاری که در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی یا مشمول سایر صندوقهای حمایتی بیمه ای اشتغال می یابند قرارداد بیمه اختیاری آنان لغو و ادامه پرداخت حق بیمه اختیاری منوط به انعقاد قرارداد جدید طبق آیین نامه مربوطه خواهد بود.
 با توجه به اینکه برابر آئین نامه مصوب ٢٦/٦/١٣٨٥ و اصلاحیه مورخ ٢٠/١١/١٣٨٦ شورای عالی تامین اجتماعی همچنین بخشنامه جایگزین ٦٥١ امور فنی بیمه شدگان متقاضیان ادامه بیمه به طور اختیاری که فاصله قطع پرداخت حق بیمه آنان تا تاریخ درخواست بیمه به طوراختیاری بیش از نه ماه باشد ملزم به انجام معاینات پزشکی توسط پزشک معتمد سازمان می باشند بنابراین حضور شخص متقاضی به لحاظ انجام معاینات پزشکی در مراکز درمانی سازمان که پزشک معاین مستقر است ضروری می باشد لذا پذیرش وکالتنامه جهت انعقاد قرارداد ادامه بیمه به طور اختیاری درخصوص متقاضیانی که نیاز به انجام معاینه پزشکی دارند وجاهت قانونی ندارد مگر آنکه شخص متقاضی نیز معاینات مقرر را انجام داده باشد .

مشاوره های مشابه

انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور و وکیل بیمه. تنظیم لایحه و دادخواستخرید بیمه عمر و سرمایه گذاری

.
.