برای دریافت مشاوره و خدمات بیمه ای کلیک کنید
مشاوره بیمه یا اداره کار
021-91023784
+1 امتیاز
2,619 بازدید
در بازنشستگی و مستمری توسط
با سلام.
احتراما خواهشمندم مبلغ حقوق بازنشسگی بیمه اخنیاری سال 95 با حق بیمه 18 درصد را در شرایطی که بیمه شده 30 سال کامل این حق بیمه را پرداخت نماید اعلام فرمایید.
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (327,530 امتیاز)

سلام برای محاسبه حقوق بازنشستگی علاوه برسابقه میزان حقوق مبنا در قرارداد شما با تامین اجتماعی نیز تاثیر دارد 

در تعیین میزان مستمری قابل پرداخت به بازنشستگان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی، دو عامل سابقه پرداخت حق بیمه و حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه، نقش اساسی را ایفا می کندبرای تعیین میزان مستمری متعلقه به هر فرد بازنشسته، پس از محاسبه متوسط مزد یا حقوق بیمه شده، عدد بدست آمده در سابقه پرداخت حق بیمه ضرب شده و سپس عدد حاصله بر ۳۰ تقسیم می شودمتوسط مزد یا حقوق بیمه شده نیز از مجموع مزد یا حقوق مبنای کسر حق بیمه در آخرین دو سال اشتغال بیمه شده تقسیم بر عدد ۲۴بدست می آیدبه این ترتیب در واقع مزد یا حقوقی که بیمه شده در آخرین دو سال پایان کار خود دریافت می کند و حق بیمه ماهانه او بر مبنای آن محاسبه می شود، نقش مهمی در تعیین مستمری بازنشستگی دارد.

اطلاعات تکمیلی در :

 شرایط بازنشستگی


با احترام
برای دریافت مشاوره بیمه اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,383 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3,845 بازدید
+11 امتیاز
6 پاسخ 101,251 بازدید
سوال شده فروردین 3, 2016 در بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 4,940 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,085 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 4,189 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 953 بازدید
+4 امتیاز
1 پاسخ 1,507 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,896 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 1,760 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,026 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,954 بازدید
+3 امتیاز
2 پاسخ 10,395 بازدید
سوال شده تیر 2, 2016 در بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد توسط بدون نام
+2 امتیاز
1 پاسخ 4,132 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,130 بازدید
سوال شده خرداد 23, 2016 در بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 7,028 بازدید
+4 امتیاز
2 پاسخ 8,094 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,916 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 9,808 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 346 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,790 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...