برای دریافت مشاوره و خدمات مالیاتی کلیک کنید
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+2 امتیاز
1,199 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
سلام

اجرای وصول در چه مرحله از مالیات مشمول می باشد؟
توسط (33,910 امتیاز)
منطور شما از اجرای وصول چه چیزی هستش؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (33,910 امتیاز)

پیشنهاد میکنم مواد 210 تا 218 رو بخونید. من دوتا از اصلی ترین هاش رو براتون گذاشتم.
ماده 210

ماده 210 ـ هرگاه مودی مالیات قطعی شدة خود را ظرف ده‌ روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید ادارة امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می‌کند ظرف یک ماه ازتاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به ادارة ‌امور مالیاتی بدهد. تبصره 1 ـ  در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات‌، مدارک ‌تشخیص قطعی بدهی‌، سال  مالیاتی‌، مبلغ پرداخت شدة قبلی و جریمة متعلق درج گرد...
ماده 211

ماده 211 ـ هرگاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلا پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را به ‌ادارة امور مالیاتی ندهد به اندازة بدهی مودی اعم از اصل‌ و جرایم متعلق به اضافة ده درصد(100%) بدهی از اموال منقول یا غیرمنقول و مطالبات مودی توقیف خواهد شد. صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به ‌عهدة اجرائیات ادارة‌ امور مالیاتی می‌باشد. ...


با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+2 امتیاز
2 پاسخ 2,705 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 285 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 1,772 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,337 بازدید
سوال شده بهمن 24, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+2 امتیاز
2 پاسخ 1,453 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 136 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 7,820 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 2,666 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 861 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,159 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,096 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 8,784 بازدید
سوال شده اسفند 6, 2017 در حسابداری و مالیات توسط Zohreh1986 (2,180 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 1,651 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 999 بازدید
سوال شده اردیبهشت 21, 2017 در حسابداری و مالیات توسط Zohreh1986 (2,180 امتیاز)
+1 امتیاز
2 پاسخ 5,260 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 3,637 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...