درخواست مشاور متخصص
+2 امتیاز
738 بازدید
در جریمه و بدهی مالیات توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
سلام

اجرای وصول در چه مرحله از مالیات مشمول می باشد؟
توسط (32,670 امتیاز)
منطور شما از اجرای وصول چه چیزی هستش؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (32,670 امتیاز)

پیشنهاد میکنم مواد 210 تا 218 رو بخونید. من دوتا از اصلی ترین هاش رو براتون گذاشتم.
ماده 210

ماده 210 ـ هرگاه مودی مالیات قطعی شدة خود را ظرف ده‌ روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید ادارة امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می‌کند ظرف یک ماه ازتاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به ادارة ‌امور مالیاتی بدهد. تبصره 1 ـ  در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات‌، مدارک ‌تشخیص قطعی بدهی‌، سال  مالیاتی‌، مبلغ پرداخت شدة قبلی و جریمة متعلق درج گرد...
ماده 211

ماده 211 ـ هرگاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلا پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را به ‌ادارة امور مالیاتی ندهد به اندازة بدهی مودی اعم از اصل‌ و جرایم متعلق به اضافة ده درصد(100%) بدهی از اموال منقول یا غیرمنقول و مطالبات مودی توقیف خواهد شد. صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به ‌عهدة اجرائیات ادارة‌ امور مالیاتی می‌باشد. ...


با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

  انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ 
مشاور تلفنی 24 ساعته
رزرو آنلاین مشاور
مشاور آنلاین
.
.
...