برای دریافت مشاوره و خدمات مالیاتی کلیک کنید
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+2 امتیاز
3,634 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط (17,070 امتیاز)
سلام

من وسع پرداخت مالیات انحصار وراثت را ندارم . چیکار کنم ؟ با تشکر
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (33,910 امتیاز)

معمولا مالیات بر ارض مبلغ سنگینی نخواهد شد اما در صورتی که ترتیب پرداخت بدهی خود را ندهید این بدهی به اجراییات منتقل خواهد شد و با فروش ماترک مالیات کسر و الباقی به حساب شما، یا قوه قضاییه واریز میشود.

آئین نامه اجرائی وصول مالیاتها

 فصل اول - درشرایط صدوربرگ اجرائی:

ماده 1- هرگاه مودی پس ازابلاغ برگ اجرائی ظرف مهلت مقرر در ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 بدهی خود را نپردازد و یا ترتیب پرداخت آنرا ندهد بدستور مسئول اجرائیات معادل بدهی ازاموال منقول وغیرمنقول او طبق مقررات آتی بازداشت و بفروش خواهد رسید.


با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
2 پاسخ 5,255 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,462 بازدید
سوال شده فروردین 25, 2017 در حسابداری و مالیات توسط good (140 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 1,709 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 431 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 859 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,363 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 133 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 994 بازدید
سوال شده اردیبهشت 21, 2017 در حسابداری و مالیات توسط Zohreh1986 (2,180 امتیاز)
+2 امتیاز
2 پاسخ 1,446 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 907 بازدید
سوال شده بهمن 12, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 13,682 بازدید
سوال شده اسفند 9, 2017 در حسابداری و مالیات توسط Tabar (30,000 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 602 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 1,765 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...