برای دریافت مشاوره و خدمات مالیاتی کلیک کنید
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+2 امتیاز
859 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
پدرم 2 سال است که فوت کرده هنوز هیچ اقدامی نکردم چه باید کرد
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (220 امتیاز)
گرفتن گواهی حصر وراثت
ارائه اظهار نامه به دارایی
پرداخت مالیات بر ارث

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
1 پاسخ 854 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,158 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 283 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 4,387 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 3,634 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 2,701 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,332 بازدید
سوال شده بهمن 24, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 421 بازدید
سوال شده بهمن 28, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,093 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 908 بازدید
سوال شده بهمن 12, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+2 امتیاز
1 پاسخ 8,730 بازدید
سوال شده اسفند 6, 2017 در حسابداری و مالیات توسط Zohreh1986 (2,180 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 1,645 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,055 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 7,780 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,363 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 926 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,695 بازدید
سوال شده فروردین 8, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,500 بازدید
سوال شده فروردین 3, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 351 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...