باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
592 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط (17,100 امتیاز)
سلام

ابلاغیه مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای حل مشکلات مالیاتی واحدهای کوچک و متوسط  توسط معاون اول رییس جمهور رو می خواستم
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (30,180 امتیاز)
از سوی معاون اول رییس جمهور صورت گرفت؛
ابلاغ مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای حل مشکلات مالیاتی واحدهای کوچک و متوسط

متن كامل این مصوبه بشرح ذیل است:

بسمه تعالی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جلسه ی سی و دوم مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ به استناد مفاد مصوبه ی شماره ی ۸۵۰۰۱/ت ۵۲۴۴۲ ه مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۴ هیات محترم وزیران و در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، به منظور اعمال مساعدت در جهت مرتفع نمودن مشکلات مالیاتی واحدهای کوچک و متوسط مصوب نمود:
سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات تبصره الحاقی به ماده ۲۹ آیین نامه ی اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ترتیبی اتخاذ نماید که مامورین مالیاتی ذیربط با ملحوظ نظر قرار دادن اظهار نامه ها و صورت های مالی تسلیمی واحدهای موصوف و با اولویت قطعی نمودن مالیات بر اساس اظهار نامه تسلیمی، ضمن خودداری از صدور برگ تشخیص مالیاتی، برگ مالیات قطعی عملکرد سال ۹۴ آنان را صادر و ابلاغ نمایند. در صورتی که امکان صدور برگ قطعی به شرح فوق میسر نباشد، مالیات عملکرد سال مزبور با رعایت مقررات تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ صرفا از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان تعیین شود.
گزارش اقدامات بعمل آمده به طور ماهانه بهمراه مستندات مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی برای دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال گردد. مراتب برای اجرا ابلاغ می شود.

اسحاق جهانگیری

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,383 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 10,022 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 973 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 5,023 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 25,130 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,017 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 7,947 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 468 بازدید
سوال شده بهمن 28, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,100 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 925 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,230 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,163 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 314 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 781 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,438 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,078 بازدید
+2 امتیاز
4 پاسخ 84,239 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 623 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 332 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 475 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 618 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,750 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,309 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,411 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 8,367 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 390 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
بلاگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...