برای دریافت مشاوره و خدمات مالیاتی کلیک کنید
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
1,627 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط (17,070 امتیاز)
سلام

جریمه دیرکرد پرداخت مالیات تکلیفی چقدر است ؟ با تشکر
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (5,200 امتیاز)
به ماخذ ماهیانه ۲ درصد

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید
توسط (118,770 امتیاز)
.................که درصورت عدم اعتراض وتمکین به رای صادره 80درصد آن به شرط درخواست مودی بخشیده میشود

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
1 پاسخ 3,219 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 3,154 بازدید
سوال شده بهمن 22, 2017 در حسابداری و مالیات توسط Tabar (30,000 امتیاز)
+3 امتیاز
2 پاسخ 2,774 بازدید
سوال شده بهمن 14, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 8,294 بازدید
سوال شده اسفند 6, 2017 در حسابداری و مالیات توسط Zohreh1986 (2,180 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 7,452 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,300 بازدید
سوال شده بهمن 24, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+1 امتیاز
2 پاسخ 230 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 273 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 832 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,347 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 409 بازدید
سوال شده بهمن 28, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,138 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,071 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 2,619 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 5,602 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 774 بازدید
سوال شده اسفند 1, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 684 بازدید
سوال شده بهمن 28, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+3 امتیاز
1 پاسخ 24,770 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...