باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
1,709 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط (17,070 امتیاز)
سلام

جریمه دیرکرد پرداخت مالیات تکلیفی چقدر است ؟ با تشکر
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (5,200 امتیاز)
به ماخذ ماهیانه ۲ درصد

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید
توسط (119,010 امتیاز)
.................که درصورت عدم اعتراض وتمکین به رای صادره 80درصد آن به شرط درخواست مودی بخشیده میشود

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
1 پاسخ 3,262 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 3,209 بازدید
سوال شده بهمن 22, 2017 در حسابداری و مالیات توسط Tabar (30,070 امتیاز)
+3 امتیاز
2 پاسخ 2,904 بازدید
سوال شده بهمن 14, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 9,724 بازدید
سوال شده اسفند 6, 2017 در حسابداری و مالیات توسط Zohreh1986 (2,180 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 8,204 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,375 بازدید
سوال شده بهمن 24, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+1 امتیاز
2 پاسخ 269 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 304 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 891 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,406 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 449 بازدید
سوال شده بهمن 28, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,202 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,132 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 2,720 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 5,695 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 810 بازدید
سوال شده اسفند 1, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 722 بازدید
سوال شده بهمن 28, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+3 امتیاز
1 پاسخ 24,946 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...