باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
8,389 بازدید
در سایر توسط (17,160 امتیاز)
سلام

انواع مالیات در افغانستان کدام است ؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (33,270 امتیاز)

مالیه دهنده‌گان مکلف اند تا نمبر تشخیصیه مالیه‌دهنده (TIN) داشته باشند. تمام سرمایه‌گذاران باید عاید خویش را حتی اگر مالیه بر آن وضع نگردد، ثبت نمایند.
تمام اطلاعات ارایه شده توسط مالیه دهنده‌گان نزد وزارت مالیه محفوظ بوده مگر اینکه به‌صورت رسمی و قانونی درخواست گردد. مالیه دهنده‌گان باید دارای کتاب ثبت بوده از طریقه بعدی محاسبه استفاده نمایند. سال مالی از 1 جدی (21 دسمبر) الی آخر قوس (20 دسمبر) می‌باشد
مالیات در افغانستان


با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
1 پاسخ 785 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,412 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 470 بازدید
سوال شده بهمن 28, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,160 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 346 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 10,044 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,752 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 392 بازدید
+2 امتیاز
3 پاسخ 1,545 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 623 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 334 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 476 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,316 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,233 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,169 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 776 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,153 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 25,156 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 927 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3,281 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,440 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,813 بازدید
+3 امتیاز
2 پاسخ 485 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 577 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,405 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 2,787 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
بلاگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...