باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
8,113 بازدید
در سایر توسط (17,070 امتیاز)
سلام

انواع مالیات در افغانستان کدام است ؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (33,910 امتیاز)

مالیه دهنده‌گان مکلف اند تا نمبر تشخیصیه مالیه‌دهنده (TIN) داشته باشند. تمام سرمایه‌گذاران باید عاید خویش را حتی اگر مالیه بر آن وضع نگردد، ثبت نمایند.
تمام اطلاعات ارایه شده توسط مالیه دهنده‌گان نزد وزارت مالیه محفوظ بوده مگر اینکه به‌صورت رسمی و قانونی درخواست گردد. مالیه دهنده‌گان باید دارای کتاب ثبت بوده از طریقه بعدی محاسبه استفاده نمایند. سال مالی از 1 جدی (21 دسمبر) الی آخر قوس (20 دسمبر) می‌باشد
مالیات در افغانستان


با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,361 بازدید
سوال شده بهمن 24, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 438 بازدید
سوال شده بهمن 28, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 9,481 بازدید
سوال شده اسفند 6, 2017 در حسابداری و مالیات توسط Zohreh1986 (2,180 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 1,694 بازدید
+2 امتیاز
3 پاسخ 1,456 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 295 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,180 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,117 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 730 بازدید
سوال شده بهمن 19, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 878 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3,250 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,385 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 487 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 2,700 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...