برای دریافت مشاوره و خدمات مالیاتی کلیک کنید
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
470 بازدید
در سایر توسط (17,070 امتیاز)
سلام

مالیات تانک های تیل در ولایات افغانستان چگونه است ؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (33,910 امتیاز)

معیارهای درجه بندی مالیه دهنده گان در ولایات

امریت  مالیه دهندگان کوچک

  تورید کنندگان/شرکتهای تجارتی که سرمایه دورانی/فروشات شان سالانه پایین تر از 200 میلیون افغانی     باشد

  کورس های آموزشی

  رهنمای معاملات

  کلینک های شخصی

  رستورانت ها (عادی)

  خانه (به کرایه داده میشود)

  اشخاص حقیقی (معاشات)

  اصناف ( دوکاکین)

  شبکه های کیبل

  دارالترجمه ها

  جاییداد های دولتی

  تانک های تیل

  کلوپ های ورزشی

تبصره: درصورتیکه سرمایه دورانی شرکت های ثبت شده ایسا در ولایات از 100 میلیون افغانی تجاوز نمایند، دوسیه مربوطه به امریت مالیه دهندگان بزرگ محول میگردد.


با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
1 پاسخ 7,784 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 476 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 934 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 297 بازدید
+2 امتیاز
3 پاسخ 1,432 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,673 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,442 بازدید
سوال شده بهمن 21, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 4,642 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 509 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 3,170 بازدید
سوال شده بهمن 22, 2017 در حسابداری و مالیات توسط Tabar (30,000 امتیاز)
+2 امتیاز
2 پاسخ 2,530 بازدید
سوال شده بهمن 14, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+3 امتیاز
2 پاسخ 671 بازدید
سوال شده بهمن 14, 2017 در حسابداری و مالیات توسط هادی منصوریhadimansuori95gmail.com
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...