باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
573 بازدید
در سایر توسط (17,100 امتیاز)
سلام

مالیات تانک های تیل در ولایات افغانستان چگونه است ؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (33,870 امتیاز)

معیارهای درجه بندی مالیه دهنده گان در ولایات

امریت  مالیه دهندگان کوچک

  تورید کنندگان/شرکتهای تجارتی که سرمایه دورانی/فروشات شان سالانه پایین تر از 200 میلیون افغانی     باشد

  کورس های آموزشی

  رهنمای معاملات

  کلینک های شخصی

  رستورانت ها (عادی)

  خانه (به کرایه داده میشود)

  اشخاص حقیقی (معاشات)

  اصناف ( دوکاکین)

  شبکه های کیبل

  دارالترجمه ها

  جاییداد های دولتی

  تانک های تیل

  کلوپ های ورزشی

تبصره: درصورتیکه سرمایه دورانی شرکت های ثبت شده ایسا در ولایات از 100 میلیون افغانی تجاوز نمایند، دوسیه مربوطه به امریت مالیه دهندگان بزرگ محول میگردد.


با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
1 پاسخ 8,367 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 781 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 338 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 373 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 526 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,029 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,810 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3,219 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 233 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 4,163 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 360 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3,543 بازدید
+2 امتیاز
3 پاسخ 1,505 بازدید
+3 امتیاز
2 پاسخ 477 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,781 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 9,496 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 478 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,658 بازدید
سوال شده بهمن 21, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 4,715 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 2,238 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 7,525 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 566 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,527 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 3,240 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 2,671 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
بلاگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...