باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
620 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
سلام

منظور از اشخاص در تبصره ۲ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات مستقیم چه کسانی است ؟
2 پاسخ
0 امتیاز
توسط (33,270 امتیاز)
منطور اشخاصی هست که مشمول معافیت این ماده میشوند. البته اشخاص هم در قانون تعریف شده اند.

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید
0 امتیاز
توسط (180 امتیاز)
منظور از اشخاص مندرج در تبصره 1ماده 146مکرر تمامی اشخاصی که در مواد موضوع صدر ماده مذکور آمده یعنی اشخاص موضوع مواد 133 ، 134 ، 139( باستثنای بندهای الف ، ب و ز ) ، 142 ، 143 و تبصره 1 ذیل ماده 143مکرر است . این اشخاص با مراجعه به هریک از مواد فوق الاشاره قابل شناسایی است .
توسط (100 امتیاز)
آیا صرفا این اشخاص در مورد افراد ذکر شده در ماده هست؟ با توجه به اطلاق افراد در تبصره یک این ماده، آیا تمامی معافیت ها الزاما با دفاتر مورد معافیت قرار می گیرند؟

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 461 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 887 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,462 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 618 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 4,916 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 348 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 481 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 727 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 844 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 982 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 469 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3,306 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3,409 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 897 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 768 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,714 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,895 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 633 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 279 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 241 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 864 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,573 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 625 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 257 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,378 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,895 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 623 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,402 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,023 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 252 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 242 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 717 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 694 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 760 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 735 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,839 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 477 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 4,254 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,380 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 352 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
بلاگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...