باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+2 امتیاز
427 بازدید
در سایر توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
سلام

مالیات واگذاری حق اکتشاف چگونه محاسبه می شود ؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط
حق اکتشاف معاف از مالیات میباشد در صورت فروش از طریق واحدهای تجاری مشمول میباشد و معادل کارمزد فروش محاسبه میشود

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 493 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,013 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 3,616 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 7,005 بازدید
سوال شده بهمن 22, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+2 امتیاز
2 پاسخ 1,372 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 677 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 2,562 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2,205 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 790 بازدید
سوال شده بهمن 19, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,269 بازدید
سوال شده بهمن 19, 2017 در پشتیبانی بیدبرگ توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 276 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 4,659 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,387 بازدید
سوال شده بهمن 17, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 812 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 239 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...