باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+2 امتیاز
2,780 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط (17,100 امتیاز)
در صورت عدم پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک اشخاص حقوقی در زمان معامله، برخورد سازمان امور مالیاتی هنگام رسیدن به دفاتر چگونه است؟
2 پاسخ
0 امتیاز
توسط (17,100 امتیاز)
در این گونه موارد سازمان امور مالیاتی نسبت به وصول مالیات و جرایم متعلق طبق مقررات مزبور اقدام خواهد نمود.

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید
0 امتیاز
توسط (30,180 امتیاز)
سلام

بر اساس تبصره 4ماده 187 ثبت نقل و انتقال اموال ودارئیهای منقول و غیر منقول قبل از پرداخت بدهی مالیاتی ممنوع است و متخلف در پرداخت مالیات مسئولیت تضامنی دارد.یعنی اینکه دفتر اسناد رسمی هم با شخص مودی مسئولیت دارد.اگر شما خریدار هستید که مسئولیتی در قبال این مالیات و جرایم آن ندارید اگر فروشنده هستید که مالیات و جرایم متعلقه هم از شما هم از دفتر اسناد رسمی قابل وصول است.نکته پایانی این است که این بدهی مالیاتی خللی در صحت دفاتر شما ایجاد نمیکند.

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,830 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 2,850 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3,485 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,200 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 5,025 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 8,195 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,309 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 25,123 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 4,372 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 986 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,017 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,750 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,411 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 257 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,017 بازدید
+2 امتیاز
3 پاسخ 532 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 618 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 8,365 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
بلاگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...