باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
1,425 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط

سلام

  • آیا میشود هزینه محل اجاره شرکت که مسکونی است را در دفاتر آورد ؟
  • مالیات را صاحب دفتر نمی پردازد اگر خودمان بپردازیم جزء هزینه قابل قبول است؟
  • محاسباتش اینگونه است پس از کسر 25% معافیت 15% مبلغ اجاره را سر هر ماه به اداره مالیات واریز کنیم؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (119,010 امتیاز)
منظورنمودن هرهزینه ای که انجام میشود باید دردفاتر ثبت شود
فراموش ننمایید به سمتی میرویم که مالیات وحسابها شفاف میشود ومثل کشورهای پیشرفته هرانچه شمااظهاردارید پذیرفته میشود ودرصورت کتمان عواقب بدی دارد
مالیات اجاره ومحاسبه ان درظاهر صحیخ است ولی ممکن است مالک بتواند ازبرخی معافیتهااستفاده کند
درهرصورت هرمبلغی تحت این عنوان مالیات تکلیفی مخسوب میشود وقابل کسراز اجاره وجزو اقلام هزینه ای نیست
به مالک بفهمانید اگر وظایف قانونی خودراانجام دهد میتواند ازمعافیت استفاده نماید ولی درغیراینصورت ممکن است مالیات مضاعف پرداخت شود

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 218 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 609 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 2,700 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,142 بازدید
+2 امتیاز
3 پاسخ 484 بازدید
سوال شده بهمن 20, 2017 در ثبتی و اداری توسط afsane nikkar (190 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 9,474 بازدید
سوال شده اسفند 6, 2017 در حسابداری و مالیات توسط Zohreh1986 (2,180 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,933 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2,871 بازدید
سوال شده آبان 17, 2020 در حسابداری و مالیات توسط khani2020 (1,180 امتیاز)
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...