درخواست مشاور متخصص
+1 امتیاز
778 بازدید
در جریمه و بدهی مالیات توسط

سلام

  • آیا میشود هزینه محل اجاره شرکت که مسکونی است را در دفاتر آورد ؟
  • مالیات را صاحب دفتر نمی پردازد اگر خودمان بپردازیم جزء هزینه قابل قبول است؟
  • محاسباتش اینگونه است پس از کسر 25% معافیت 15% مبلغ اجاره را سر هر ماه به اداره مالیات واریز کنیم؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (92,240 امتیاز)
منظورنمودن هرهزینه ای که انجام میشود باید دردفاتر ثبت شود
فراموش ننمایید به سمتی میرویم که مالیات وحسابها شفاف میشود ومثل کشورهای پیشرفته هرانچه شمااظهاردارید پذیرفته میشود ودرصورت کتمان عواقب بدی دارد
مالیات اجاره ومحاسبه ان درظاهر صحیخ است ولی ممکن است مالک بتواند ازبرخی معافیتهااستفاده کند
درهرصورت هرمبلغی تحت این عنوان مالیات تکلیفی مخسوب میشود وقابل کسراز اجاره وجزو اقلام هزینه ای نیست
به مالک بفهمانید اگر وظایف قانونی خودراانجام دهد میتواند ازمعافیت استفاده نماید ولی درغیراینصورت ممکن است مالیات مضاعف پرداخت شود

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

  انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ 
مشاور تلفنی 24 ساعته
رزرو آنلاین مشاور
مشاور آنلاین
.
.
...