باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+2 امتیاز
346 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط

سلام.منظورازاشخاص منتفع دربنداخرماده 38ارث چه کسانی هستند؟ایا خاص ورثه است یا تمام اشخاص اعم ازحقیقی وحقوقی

ماده۳۸ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

اموالی که به موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل می‌شود، به نرخ مذکور در ماده (۱۷) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (۳) ماده (۲۴) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود.

در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که آن مال مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند (۳) ماده (۲۴) این قانون، نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.

1 پاسخ
0 امتیاز
توسط
افرادی که از ارث منفعت میبرند  و ارث بر  هستند و به انها ارث میرسد به هر عنوان

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
بلاگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...