باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
457 بازدید
در سایر توسط

باتوجه به ماده 121 درآمداتفاقی بندیا پاراگراف  دوم، آیافقط ظرف شش ماه از فسخ یا اقاله شخص متصالح باید مالیات منفعت کسب شده را بپردازدیا درهر زمان ازفاصله عقد تا فسخ یا اقاله شخص منتفع از منافع مال باید مالیات بپردازد و ربطی به شش ماه مذکوردرماده مذکور ندارد؟

ماده ۱۲۱ قانون مالیات های مستقیم

صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی می‌گردد ولی در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود، وجوهی که بعنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد می‌باشد.

در این صورت اگر در فاصله بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل الیه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (33,910 امتیاز)
به زبان ساده یعنی اگر شش ماه بعد از معامله اقدام برای فسخ نمایید ماین یک معامله جدید محسوب میشود.

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
1 پاسخ 887 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...