برای دریافت مشاوره و خدمات مالیاتی کلیک کنید
مشاوره مالیاتی
021-91023784
0 امتیاز
2,278 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
مودی که به مالیات بر مشاغل به اداره مالیات بدهکاره و فوت میکنه تکلیف چه خواهد بود
در ضمن ملک نیز به نام کس دیگری غیر از مودی بوده
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (118,770 امتیاز)
بدهکاری به دارایی چزودیون ممتازاست که ازماترک متوفی بایدپرداخت شود

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,016 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 10,369 بازدید
+3 امتیاز
2 پاسخ 12,045 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 811 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 3,611 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 2,666 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 347 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 830 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 2,812 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 847 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...