باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
1,700 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
سلام

مالیات بر ارث املاک تجاری چگونه محاسبه میشود با توجه به قانون جدید
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط
املاک تجاری و یا هر ملک دیگر از طرف ممیز مالیاتی ارزشیابی میشود و نیز همه ساله ارزش معاملاتی از سوی اتحادیه املاک به سازمان امور مالیاتی ارائه میشود

برای هر منطقه بصورت جداگانه

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 1,078 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 2,883 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 518 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 3,667 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 7,026 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,030 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 812 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 564 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,296 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 2,584 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 702 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 1,390 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 2,492 بازدید
سوال شده شهریور 20, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 13,754 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3,415 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 5,921 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,314 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 10,577 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 968 بازدید
سوال شده بهمن 12, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 750 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,954 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,844 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
بلاگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...