باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
532 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
مغازه الکتریکی در میدان خراسان تهران به مدت هفده سال است که مالیات پرداخت نکرده, میزان تقریبی مالیات وجربمه ان, ملک اوقافی است ومالک اصلی فوت کرده ودست وراث است, یکی از وارثین انجا مشغول به کارست پرداخت مالیات بعهده کیست
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (119,010 امتیاز)
باید انجصاروراثت انجام دهید وبرای شفافیت پرونده به اداره دارایی مراجعه نمایید

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,485 بازدید
سوال شده فروردین 25, 2017 در حسابداری و مالیات توسط good (140 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,092 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 380 بازدید
سوال شده خرداد 1, 2017 در حسابداری و مالیات توسط Zohreh1986 (2,180 امتیاز)
+1 امتیاز
2 پاسخ 2,833 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 3,164 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,877 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 874 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 449 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 3,656 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 2,424 بازدید
سوال شده شهریور 20, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 13,706 بازدید
سوال شده اسفند 9, 2017 در حسابداری و مالیات توسط Tabar (30,070 امتیاز)
+1 امتیاز
2 پاسخ 10,472 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 925 بازدید
سوال شده بهمن 12, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,341 بازدید
سوال شده بهمن 17, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...