برای دریافت مشاوره و خدمات مالیاتی کلیک کنید
مشاوره مالیاتی
021-91023784
+1 امتیاز
496 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
مغازه الکتریکی در میدان خراسان تهران به مدت هفده سال است که مالیات پرداخت نکرده, میزان تقریبی مالیات وجربمه ان, ملک اوقافی است ومالک اصلی فوت کرده ودست وراث است, یکی از وارثین انجا مشغول به کارست پرداخت مالیات بعهده کیست
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (118,770 امتیاز)
باید انجصاروراثت انجام دهید وبرای شفافیت پرونده به اداره دارایی مراجعه نمایید

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,449 بازدید
سوال شده فروردین 25, 2017 در حسابداری و مالیات توسط good (140 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,046 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 359 بازدید
سوال شده خرداد 1, 2017 در حسابداری و مالیات توسط Zohreh1986 (2,180 امتیاز)
+1 امتیاز
2 پاسخ 2,812 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 3,125 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,601 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 830 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 420 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 3,611 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 2,384 بازدید
سوال شده شهریور 20, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 13,668 بازدید
سوال شده اسفند 9, 2017 در حسابداری و مالیات توسط Tabar (30,000 امتیاز)
+1 امتیاز
2 پاسخ 10,362 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 900 بازدید
سوال شده بهمن 12, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,277 بازدید
سوال شده بهمن 17, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...