برای دریافت مشاوره و خدمات مالیاتی کلیک کنید
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
2,251 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
آیا در محاسبه مالیات بر ارث برای وراث ، بدهی شخصی متوفی به شخص یا اشخاص حقیقی هم محاسبه میشود یا صرفا بدهی بانکی متوفی مد نظر قرار می گیرد  ؟ نحوه محاسبه؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط
بله آن قسمت از بدهی های که مستند باشد مثلا چکی به تاریخ بعد از فوت خود صادر کرده باشد

یا فاکتور ارائه کنند

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
1 پاسخ 16,692 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 13,686 بازدید
سوال شده اسفند 9, 2017 در حسابداری و مالیات توسط Tabar (30,000 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 5,892 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 4,731 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 5,260 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,940 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,368 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 3,748 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 364 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,327 بازدید
سوال شده خرداد 1, 2017 در حسابداری و مالیات توسط Zohreh1986 (2,180 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 466 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 3,953 بازدید
+2 امتیاز
3 پاسخ 517 بازدید
سوال شده اسفند 7, 2017 در حسابداری و مالیات توسط محمد امیر حسینی
0 امتیاز
1 پاسخ 1,722 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 7,262 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,040 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 416 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,337 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,768 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 234 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 3,136 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 3,637 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,513 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 167 بازدید
سوال شده فروردین 4, 2017 در حسابداری و مالیات توسط مشاوران مالی پارسا (33,910 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 5,644 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...