باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
2,298 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
آیا در محاسبه مالیات بر ارث برای وراث ، بدهی شخصی متوفی به شخص یا اشخاص حقیقی هم محاسبه میشود یا صرفا بدهی بانکی متوفی مد نظر قرار می گیرد  ؟ نحوه محاسبه؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط
بله آن قسمت از بدهی های که مستند باشد مثلا چکی به تاریخ بعد از فوت خود صادر کرده باشد

یا فاکتور ارائه کنند

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,680 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 16,771 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 13,753 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 5,959 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 4,792 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 5,324 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,010 بازدید
+2 امتیاز
4 پاسخ 1,695 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,437 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 3,978 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 449 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 540 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,389 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3,145 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 4,124 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,146 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 2,441 بازدید
+2 امتیاز
3 پاسخ 601 بازدید
سوال شده اسفند 7, 2017 در حسابداری و مالیات توسط محمد امیر حسینی
+1 امتیاز
1 پاسخ 569 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,885 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 7,339 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,905 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,244 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 483 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,407 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,850 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 301 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 3,253 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 3,709 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,602 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 211 بازدید
سوال شده فروردین 4, 2017 در حسابداری و مالیات توسط مشاوران مالی پارسا (33,910 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 5,736 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
بلاگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...