باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
4,797 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
مقدار ۵درصد از ملک متوفا را با چه فرمولی محاسبه میکنند بطور مثال ملک ۱۰۰میلیون ۵درصدش چقد میشود
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط
سوال جنابعالی مفهوم نمی باشد

لطفا سوال خود را دوباره مطرح بفرمائید
تعداد وراث و نیز نسبت وراث و جنسیت مهم میباشد

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,683 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 16,773 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 5,327 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 5,963 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 7,345 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 13,757 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 811 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 2,495 بازدید
سوال شده شهریور 20, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+2 امتیاز
1 پاسخ 5,750 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2,145 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,311 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 336 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,251 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 484 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,012 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2,713 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 974 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,287 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 671 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 358 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 3,251 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,918 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 970 بازدید
سوال شده بهمن 12, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
بلاگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...