برای دریافت مشاوره و خدمات مالیاتی کلیک کنید
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
4,710 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
مقدار ۵درصد از ملک متوفا را با چه فرمولی محاسبه میکنند بطور مثال ملک ۱۰۰میلیون ۵درصدش چقد میشود
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط
سوال جنابعالی مفهوم نمی باشد

لطفا سوال خود را دوباره مطرح بفرمائید
تعداد وراث و نیز نسبت وراث و جنسیت مهم میباشد

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
1 پاسخ 16,662 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 5,227 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 7,241 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 5,852 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 13,654 بازدید
سوال شده اسفند 9, 2017 در حسابداری و مالیات توسط Tabar (30,000 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 641 بازدید
سوال شده تیر 22, 2020 در حسابداری و مالیات توسط raminaslanfard (100 امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ 2,377 بازدید
سوال شده شهریور 20, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+2 امتیاز
1 پاسخ 5,603 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2,027 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 910 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 391 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,929 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2,434 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 870 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,172 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 569 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 289 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,732 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 880 بازدید
سوال شده بهمن 12, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...