باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
4,742 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
مقدار ۵درصد از ملک متوفا را با چه فرمولی محاسبه میکنند بطور مثال ملک ۱۰۰میلیون ۵درصدش چقد میشود
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط
سوال جنابعالی مفهوم نمی باشد

لطفا سوال خود را دوباره مطرح بفرمائید
تعداد وراث و نیز نسبت وراث و جنسیت مهم میباشد

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
1 پاسخ 16,725 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 5,280 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 7,284 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 5,912 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 13,706 بازدید
سوال شده اسفند 9, 2017 در حسابداری و مالیات توسط Tabar (30,070 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 722 بازدید
سوال شده تیر 22, 2020 در حسابداری و مالیات توسط raminaslanfard (100 امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ 2,424 بازدید
سوال شده شهریور 20, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+2 امتیاز
1 پاسخ 5,672 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2,099 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,165 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 436 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,951 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2,631 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 924 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,238 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 614 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 317 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,851 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 926 بازدید
سوال شده بهمن 12, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...