باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
1,918 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
با سلام  پدر اینجانب دو سال قبل فوت نموده و انحصار ورثه  انجام  نداده ایم حال یک از فرزند ان یک چک به مبلغ ۵۰۰,ملیون تومان  از پدر مرحومه گرفته در زمانی ایشان زنده بودن وفرزندان وهمسر وی نیز این موضوع رانیز تایید مینمایند   و در چک قید شده بابت ساخت ساختمان وبدهکاری  به فرزند.حال باتوجه به این شرایط از کل اموال پدر اول بدهی متوفی کسر شود  وبعد مالیات اخذ شود  ایا  این کار را میتوان   در فرم مخصوص انحصار  انجام داد یا نه  ارزش مالی این مرحوم۸۰۰ میلیون
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (33,910 امتیاز)

مطابق تبصره 1 ماده 26بله.

ماده 26- وراث متوفی (منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینه‌های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (17) این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهیها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم نماید:

1-رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهیها و مطالبات متوفی

2-رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.

3-رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد.

4-در صورتی که اظهارنامه از طرف­ وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یا قیم‌نامه

5-رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذی‌ربط

اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند:

الف ـ در صورتی که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد، اموال و دارایی‌های متوفی مشمول مالیات موضوع ماده (17) این قانون نخواهد شد و مالیات‌های پرداختی ماده مذکور با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت‌کننده مسترد خواهد شد.

ب ـ در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه‌های کفن‌ودفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی‌های موضوع بندهای(1)، (2)، (3)، (4) و (5) ماده(17) این قانون کسر و مازاد ماترک حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات‌های پرداختی موضوع ماده(17) این قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت‌کننده مسترد خواهد شد.

ج ـ در صورتی که کل ماترک یا بخشی از آن مطابق بندهای(الف) و (ب) مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذکور در ماده(17) این قانون به‌عنوان مراجع ذی‌ربط صادر نماید.

تبصره1ـ در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صلاحیتدار قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود.

تبصره2ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده درمورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی‌ها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. (1)


با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
2 پاسخ 5,304 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 5,938 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,419 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,813 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 16,748 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 3,690 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3,460 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,886 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2,126 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 13,733 بازدید
سوال شده اسفند 9, 2017 در حسابداری و مالیات توسط Tabar (30,180 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 5,708 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 7,312 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 1,204 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...