باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
3,927 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
سلام

مالیات قراردادهای ساعتی چگونه محاسبه می شود ؟
2 پاسخ
0 امتیاز
توسط (1,060 امتیاز)
با سلام و وقت بخیر

هیچ تفاوتی بین مالیات قرارداد ساعتی و .... وجود ندارد

مالیات به مجموع مبلغ پرداختی در ماه با کسر معافیت تعلق خواهد گرفت.

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید
توسط (119,010 امتیاز)
البته تفاوتی ندارد ولی اگر این کارکرد ساعتی شغل دوم حساب شود وکار حالت مشاوره یا مدیریت داشته باشد ده درصد باید کسروبه حساب دارایی واریز کرد ...اگر مغایرتی هست بفرمایید
0 امتیاز
توسط (1,020 امتیاز)

اگر درقرارداد قید گردد ساعتی بایستی 10% کسر گردد وبه حساب سازمان امور مالیاتی واریز گردد ولی اگر قرارداد بصورت ماهیانه چه بصورت شفاهی وچه بصورت کتبی بایستی براساس محاسبه حقوق ومزایا محاسبه گردد 


با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+2 امتیاز
3 پاسخ 566 بازدید
سوال شده اسفند 7, 2017 در حسابداری و مالیات توسط محمد امیر حسینی
0 امتیاز
1 پاسخ 198 بازدید
سوال شده فروردین 4, 2017 در حسابداری و مالیات توسط مشاوران مالی پارسا (33,910 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 419 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,377 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,828 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 280 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,988 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 397 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 248 بازدید
سوال شده فروردین 4, 2017 در ثبتی و اداری توسط مشاوران مالی پارسا (33,910 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 335 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 7,312 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 4,091 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 13,732 بازدید
سوال شده اسفند 9, 2017 در حسابداری و مالیات توسط Tabar (30,180 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 11,720 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 7,303 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,363 بازدید
سوال شده خرداد 1, 2017 در حسابداری و مالیات توسط Zohreh1986 (2,180 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 510 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 780 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,366 بازدید
سوال شده فروردین 10, 2017 در حسابداری و مالیات توسط رنجبر (270 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 12,952 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...