برای دریافت مشاوره و خدمات مالیاتی کلیک کنید
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
3,646 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
سلام

مالیات قراردادهای ساعتی چگونه محاسبه می شود ؟
2 پاسخ
0 امتیاز
توسط (1,060 امتیاز)
با سلام و وقت بخیر

هیچ تفاوتی بین مالیات قرارداد ساعتی و .... وجود ندارد

مالیات به مجموع مبلغ پرداختی در ماه با کسر معافیت تعلق خواهد گرفت.

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید
توسط (118,770 امتیاز)
البته تفاوتی ندارد ولی اگر این کارکرد ساعتی شغل دوم حساب شود وکار حالت مشاوره یا مدیریت داشته باشد ده درصد باید کسروبه حساب دارایی واریز کرد ...اگر مغایرتی هست بفرمایید
0 امتیاز
توسط (1,020 امتیاز)

اگر درقرارداد قید گردد ساعتی بایستی 10% کسر گردد وبه حساب سازمان امور مالیاتی واریز گردد ولی اگر قرارداد بصورت ماهیانه چه بصورت شفاهی وچه بصورت کتبی بایستی براساس محاسبه حقوق ومزایا محاسبه گردد 


با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+2 امتیاز
3 پاسخ 504 بازدید
سوال شده اسفند 7, 2017 در حسابداری و مالیات توسط محمد امیر حسینی
0 امتیاز
1 پاسخ 160 بازدید
سوال شده فروردین 4, 2017 در حسابداری و مالیات توسط مشاوران مالی پارسا (33,910 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 340 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,328 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,754 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 221 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,934 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 355 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 198 بازدید
سوال شده فروردین 4, 2017 در ثبتی و اداری توسط مشاوران مالی پارسا (33,910 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 299 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 7,250 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 3,877 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 13,667 بازدید
سوال شده اسفند 9, 2017 در حسابداری و مالیات توسط Tabar (30,000 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 11,501 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 7,234 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,316 بازدید
سوال شده خرداد 1, 2017 در حسابداری و مالیات توسط Zohreh1986 (2,180 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 459 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 635 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,311 بازدید
سوال شده فروردین 10, 2017 در حسابداری و مالیات توسط رنجبر (270 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 12,827 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...