عضویت در کانال تلگرام بیمه و قانون کار
+5 امتیاز
6,574 بازدید
سوال شده قبل در عیدی و سنوات و مزایای قانون کار توسط

سلام و عرض خسته نباشد خدمت تمامی کارشناسان و مشاوران محترم 
 

حداقل حقوق سال 96 چقدر هست

4 پاسخ
0 امتیاز
پاسخ داده شده قبل توسط (288,280 امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

حداقل دستمزد کارگران برای سال 96با افزایش 14.5 درصدی به رقم 9/299/310 ریال (حدودا 930 هزار تومان) برای ماه های 30 روز رسید اما برای سایر سطوح افزایش 12 درصدی بعلاوه 6/768 ریال مورد تصویب شورای عالی کار قرار گرفت.

در راستای مصوبه شورایعالی کار، سایر سطوح مزدی از ابتدای سال 96 به میزان 12 درصد آخرین مزد(ثابت یا مبنا موضوع ماده 36 قانون کار) سال 95 به اضافه روزانه 6/768 ریال(شش هزار و هفتصد و شصت و هشت ریال) افزایش می‌یابد.

با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه 309/977 ریال (سیصد و نه هزار و نهصد و هفتاد و هفت ریال) بند 1 کمتر باشد.

بن خوار و بار ثابت ماند

نرخ پایه سنوات در سال 96 در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار هستند و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنان در همان کارگاه گذشته باشد. اعم ازا ین که حق سنوات یا پاداش پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشد یا خیر روزانه 17/000 ریال (هفده هزار یال) تعیین می گردد.


تبصره: نرخ پایه سنوات کارگران مشمول طرح های طبقه مشاغل برای گروه یک مبلغ مذکور و سقف آن در گروه 20 به میزان 22/600 ریال همانند سال گذشته خواهد بود و برای سایر گروه ها بر اساس جدول اعلامی اداره کل روابط کار و جبرانن خدمت اقدام خواهد شد.

به کارگران فصلی به نسبت به مدت کارکردشان در سال 95ٰ میزان مقرر در این بند یا تبصره (1 ) آن حسب مورد اقدام خواهد شد.
مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار ماهیانه 110 هزار تومان از سوی کارفرمایان پرداخت می شود.

حداقل حقوق 96

مبلغ پرداخت بیمه اختیاری در سال 96 چقدر می باشد

0 امتیاز
پاسخ داده شده قبل توسط (240 امتیاز)
مبلغ پایه 9299310ریال حق مسکن 40هزارریال خواروبار110هزارتومن  وحق اولاد به هر فرزند تا 2نفر وحداکثر تا سن 18سالگی برای در صورت تحصیل ویا عدم ازدواج دختر به آنها پرداخت می گردد
0 امتیاز
پاسخ داده شده قبل توسط (220 امتیاز)

حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۶ با افزایش ۱۴٫۵ درصدی به رقم ۹۳۰ هزار تومان رسید اما برای سایر سطوح افزایش ۱۲ درصدی به اضافه روزانه ۶۷۶۸ ریال مورد تصویب شورایعالی کار قرار گرفت.

طبق مصوبه شورای عالی کار، سایر سطوح مزدی از ابتدای سال ۹۶ به میزان ۱۲ درصد آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار) سال ۹۵ به اضافه روزانه ۶۷۶۸ ریال(شش هزار و هفتصد و شصت و هشت ریال) افزایش می‌یابد.

تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۳۰۹۹۷۷ ریال (سیصد و نه هزار و نهصد و هفتاد و هفت ریال) بند ۱ کمتر باشد.

 •  نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۹۶ در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یکسال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، روزانه ۱۷۰۰۰ ریال (هفده هزار ریال) تعیین شد.
 •  نرخ پایه (سنوات) کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل برای گروه یک مبلغ مذکور و سقف آن در گروه ۲۰ مبلغ ۲۲۶۰۰ ریال همانند سال گذشته خواهد بود و برای سایر گروه‌ها بر اساس جدول اعلامی اداره کل روابط کار و جبران خدمت اقدام خواهد شد.
 •  به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۹۵، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق می‌گیرد.
 •  مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار ماهیانه ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال بدون تغییر همانند سال ۹۵ توسط کار فرمایان پرداخت خواهد شد.
0 امتیاز
پاسخ داده شده قبل توسط (1,370 امتیاز)

محاسبات مبالغ ماهانه مزد و مزایای کارگر دارای حداقل مزد مصوب شورایعالی کار در سال 96

 • حداقل مزد روزانه ۳۰۹۹۷۷
 • حداقل مزد یک ساعت کار ۴۲۲۸۹
 • حقوق یک ماه ۳۰ روزه ۹۲۹۹۳۱۰
 •  حقوق یک ماه ۳۱ روزه ۹۶۰۹۲۸۷
 • اضافه کاریک ساعت بر مبنای حداقل قانون کار ۵۹۲۰۴
 • کمک هزبنه اقلام مصرفی خانوارماهانه(بن کارگری) ۱۱۰۰۰۰۰
 • حق مسکن ماهانه  ۴۰۰۰۰۰
 • حق اولاد(کمک عائله مندی) یک فرزند ماهانه( برای همه کارگران با هرمزدی ماهیانه سه روزحداقل مزد قانون کار به ازای هرفرزند  ۹۲۹۹۳۱
 • عیدی و پاداش یک ماه (ماهانه ۵ روز مزد کارگر باحداقل مزد ۱۵۴۹۸۸۵
 • حق سنوات ماهانه ۵ / ۲ روز درماه باحداقل مزد   ۷۷۴۹۴۲
 • حقوق ماهانه بدون مزایا برای کارگر بدون فرزند درماه 30 روزه ۹۲۹۹۳۱۰
 • حقوق ماهانه بدون مزایا برای کارگر بدون فرزند درماه 31 روزه ۹۶۰۹۲۸۷
 • جمع حقوق ماهانه کارگر بدون فرزند با حداقل دستمزد به اضافه مزایای حین کار (کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار وحق مسکن) درماه 31 روزه ۱۰۷۹۹۳۱۰
 • جمع حقوق ماهانه کارگر  دارای یک فرزند باحداقل دستمزد باضافه مزایای حین کار(کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار وحق مسکن وکمک عائله مندی)درماه 30 روزه ۱۱۷۲۹۲۴۱
 • دون فرزند با حداقل دستمزد به اضافه مزایای حین کار (کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار و حق مسکن) درماه 31 روزه ۱۱۱۰۹۲۸۷
 • جمع حقوق ماهانه کارگر  دارای یک فرزند باحداقل دستمزد باضافه مزایای حین کار(کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار،حق مسکن وعائله مندی درماه 31 روزه ۱۲۰۳۹۲۱۸
 • جمع حقوق ماهانه کارگر  دارای ۲ فرزند با حداقل دستمزد به اضافه مزایای حین کار(کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار وحق مسکن وکمک عائله مندی) درماه 30 روزه ۱۲۶۵۹۱۷۲
 • جمع حقوق ماهانه کارگر  دارای ۲ فرزند با حداقل دستمزد به اضافه مزایای حین کار(کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار وحق مسکن وکمک عائله مندی) در ماه 31 روزه  ۱۲۹۶۹۱۴۹
 • وسایر سطوح مزدی از ابتدای سال ۱۳۹۶ به میزان ۱۲ درصد آخرین مزد در سال ۱۳۹۵ به اضافه روزانه۶۷۶۸ ریال افزایش دارد.
 •  کارگران با قرارداد دایم یا موقت با یک سال سابقه کار ویا یکسال ازدریافت آخرین پایه( سنوات) آنان درهمان کارگاه گذشته است با سنوات تسویه کرده ياغيرتسويه مبلغ ۱۷۰۰۰ ریال روزانه پایه سنوات علاوه بر مزد روزانه دارند.
مشاوران مالی پارسا برای مشاوره تلفنی و حل سریع مشکل خود کلیک کنید کاهش هزینه های قانونی توجیه خدمات ماست.

سوالات مشابه

محبوب ترین کلمات کلیدی

بیمه-تامین-اجتماعی بیمه سوابق-بیمه قانون-کار بیمه-عمر بیمه-شخص-ثالث بیمه-بیکاری بیمه-عمر-و-سرمایه-گذاری سابقه-بیمه پرداخت-حق-بیمه بازنشستگی مستمری-بازنشستگی بیمه-مرکزی پرداخت-خسارت بیمه-زندگی لیست-بیمه قرارداد-کار بیمه-اختیاری اداره-کار شکایت-از-کارفرما پرداخت-دیه دفترچه-بیمه بیمه-تکمیلی بیمه-درمان-تکمیلی حقوق-بازنشستگی بیمه-اجباری دیه حق-بیمه پرداخت-بیمه مشاغل-سخت بیمه-مشاغل-آزاد تامین-اجتماعی مقرری-بیمه-بیکاری بیمه-خویش-فرما تامین_اجتماعی بیمه_تامین_اجتماعی شرکت-بیمه تصادف-رانندگی بیمارستان-طرف-قرارداد بیمه-نیروهای-مسلح بیمه-سلامت خرید-بیمه-عمر دریافت-بیمه-بیکاری سود-بیمه-عمر شرایط-بازنشستگی اخراج-از-کار محاسبه-دیه مرخصی-زایمان بیمه-ایران شرایط-بیمه-بیکاری خدمات-درمانی سازمان-تامین-اجتماعی سن-بازنشستگی هدیه-ازدواج بیمه-بدنه ارسال-لیست-بیمه مستمری-بازماندگان بیمه-بازنشستگی بیمه-خدمات-درمانی شعبه-بیمه-تامین-اجتماعی

تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین سایت   بیمه عمر    سایت سوابق بیمه تامین اجتماعی

خرید آنلاین بیمهگروه بیمه

**پاسخ های ارائه شده توسط کاربران و بازدیدکنندگان بیدبرگ، براساس اطلاعات ارائه شده در سوالات مطرح شده می باشد و نظر شخصی آنها می باشد. بدیهی است نظر دیگر کارشناسان و مشاوران می تواند متفاوت باشد. نتیجه پرونده نیز می تواند با توجه به شرکت و سازمان مربوطه، آیین نامه های جدید و داخلی و مسئول بررسی پرونده متفاوت باشد. هر یک از بازدیدکنندگان و کاربران مکلف هستند شخصا از صحت پاسخ های درج شده از مراجع ذی صلاح اطمینان حاصل کنند. بازدیدکنندگان و کاربران می توانند در صورت مشاهده هرگونه پاسخ اشتباه با بیدبرگ تماس بگیرند یا پاسخ را گزارش دهند و بیدبرگ پس از بررسی و صحت گزارش، اقدامات نظارتی لازم را انجام خواهد داد.

.

...