باز هستیم
مشاوره بیمه یا اداره کار
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
3,584 بازدید
در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط (100 امتیاز)
دوباره دسته بندی کردن توسط
سلام

ضمن تقدیر و تشکر

لطفا نکات کامل درج شده در فیش حقوقی کارگری 96 را مرقوم فرمایید؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (55,060 امتیاز)

با سلام

 حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۶
 ردیف  حقوق و مزایا  روزانه (ریال) ماهانه (ریال)
۱ پایه حقوق (بامبنای ۳۰ روزه) ۳۰۹,۹۷۷ ۹,۲۹۹,۳۱۰
۲ کمک هزینه مسکن ۱۳,۳۳۳ ۴۰۰,۰۰۰
۳ مزد سنوات ۱۷,۰۰۰ ۵۱۰,۰۰۰
۴ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (حق بن کارگری) ۳۶,۶۶۷ ۱,۱۰۰,۰۰۰
۵ کمک عائله مندی یک فرزند (سه برابر حداقل دستمزد روزانه) ۳۰,۹۹۸ ۹۲۹,۹۳۱
۶ عیدی و پاداش ۵۱,۶۶۳ ۱,۵۴۹,۸۸۵
۷ مزایای پایان کار (سنوات خدمت) ۲۵,۸۳۱ ۷۷۴,۹۴۳
۸ مرخصی (بابت یک ماه در سال) ۳۰۹,۹۷۷ ۹,۲۹۹,۳۱۰
۹ حق شیفت ۱۰%- در ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر ۳۰,۹۹۸ ۹۲۹,۹۳۱
۱۰ حق شیفت ۱۵%- در ازای ۳۰ روز شیفت صبح – عصر – شب ۴۶,۴۹۷ ۱,۳۹۴,۸۹۷
۱۱ حق شیفت ۲۲.۵%- در ازای ۳۰ روز شیفت صبح و شب یا عصر و شب ۶۹,۷۴۵ ۲,۰۹۲,۳۴۵
۱۲ حق شیفت ۳۵%- در ازای ۳۰ روز شیفت شب ثابت (۲۲ شب تا ۶ صبح) ۱۰۸,۴۹۲ ۳,۲۵۴,۷۵۹
۱۳ سقف معافیت مالیاتی پایه ۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ حقوق یک ساعت کار عادی با مبندای حداقل دستمزد ۴۲,۲۸۹
۱۵ مبلغ یک ساعت اضافه کاری با مبنای حداقل دستمزد ۵۹,۲۰۴
 حداقل عیدی سال ۱۸,۵۹۸,۶۲۰
حداکثر عیدی سال ۲۷,۸۹۷,۹۳۰
  • پایه سنوات در صورت داشتن یک سال سابقه کار و یا گذشت یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی در کارگاه مربوطه روزانه ۱۷,۰۰۰ ریال (ماهانه ۵۱۰,۰۰۰ ریال) پرداخت و جزو مزد ثابت خواهد بود، در صورتیکه تسویه حساب سالیانه شده باشد نیز تعلق خواهد گرفت.
  • کمک عائله مندی در صورت داشتن دو سال (۷۲۰ روز) سابقه بیمه مشروط به اینکه سن فرزندان از ۱۸ سال کمتر و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند و یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار نباشند. ( ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی)
  • ماخذ محاسبه ریالی مبلغ یک ساعت اضافه کار، عیدی، سنوات، پاداش افزایش تولید، فوق العاده ماموریت در کارگاه هایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل می باشند مزد ثابت می باشد. (ماده ۳۶ قانون کار : مزد ثابت مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل)
  • سایر سطوح مزدی از اول سال ۹۶ به ماخذ روزانه ( حداقل دستمزد) ۱۲% به اضافه روزانه ۶۷۶۸ ریال افزایش می یابد. فرمول ذیل:

مزد روزانه سال ۱۳۹۶ = ۶۷۶۸+ (۱.۱۲* آخرین مزد روزانه سال ۹۵)

  • نحوه محاسبه افزایش مزد سنوات سال گذشته : {مزد سنوات سال ۹۶ =۱۷۰۰۰۸+ (۱.۱۲* مزد سنوات سالهای گذشته)}

کارگاه های دارای طبقه بندی مشاغل نیز مطابق جدول ذیل معادل گروه شغلی پایه سنوات تخصیص خواهد یافت.

گروه ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
 پایه سنوات ۱۷۰۰۰ ۱۷۲۰۰ ۱۷۴۰۰ ۱۷۶۰۰ ۱۷۸۰۰ ۱۸۰۰۰ ۱۸۲۰۰ ۱۸۴۰۰ ۱۸۶۰۰ ۱۸۸۰۰
گروه ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰
پایه سنوات ۱۹۰۰۰ ۱۹۴۰۰ ۱۹۸۰۰ ۲۰۲۰۰ ۲۰۶۰۰ ۲۱۰۰۰ ۲۱۴۰۰ ۲۱۸۰۰ ۲۲۲۰۰ ۲۲۶۰۰

با توجه به اینکه در ماده ۵۶ قانون کار در نوبت کاری علاوه بر مزد درصدهای تعیین شده به عنوان فوق العاده نوبت کاری ذکر گردیده و منظور از مزد صراحتاً مشخص نمی باشد( حداقل مزد قانون کار یا مزد ثابت ماهانه کارگر) ملاک عمل مزد ثابت ماهانه کارگر خواهد بود.

با تشکر


با احترام
برای دریافت مشاوره بیمه اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
2 پاسخ 18,621 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,656 بازدید
0 امتیاز
3 پاسخ 5,756 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 6,834 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2,996 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,503 بازدید
سوال شده اسفند 8, 2017 در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط ضیایی
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,363 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 837 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 2,690 بازدید
سوال شده اسفند 8, 2017 در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط قادری
+1 امتیاز
1 پاسخ 815 بازدید
سوال شده دی 21, 2017 در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط تیموری (3,570 امتیاز)
+5 امتیاز
4 پاسخ 11,396 بازدید
سوال شده مهر 26, 2016 در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط احمدیان
0 امتیاز
1 پاسخ 5,802 بازدید
سوال شده مهر 1, 2017 در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط masoud.masoud (100 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,862 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 648 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 4,764 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2,730 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,165 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 4,522 بازدید
سوال شده شهریور 24, 2017 در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط n.mataji (420 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 741 بازدید
سوال شده شهریور 11, 2017 در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط miuji (100 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 928 بازدید
سوال شده شهریور 4, 2017 در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط سمبکالاه (360 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 10,775 بازدید
سوال شده اسفند 15, 2017 در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط تبریزی (1,110 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 4,622 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 291 بازدید
سوال شده خرداد 13, 2016 در بیمه تامین اجتماعی و اداره کار توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 400 بازدید
سوال شده اردیبهشت 3, 2017 در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط شروین میفور (110 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 5,200 بازدید
سوال شده بهمن 11, 2017 در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط تیموری (3,570 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 24,945 بازدید
سوال شده تیر 7, 2016 در بیمه تامین اجتماعی و اداره کار توسط بدون نام

دسته بندی ها

تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...