برای دریافت مشاوره و خدمات بیمه ای کلیک کنید
مشاوره بیمه یا اداره کار
021-91023784
+1 امتیاز
1,632 بازدید
در سختی کار و مشاغل سخت توسط
راننده لیفتراک جزوکارهای سخت وزیان آور هست ؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط
رانندگی با لیفتراک جزء کارهای سختی زیان آور بوده شما موظفید جدول کارهای سختی زیان آور مربوط به اداره رفاه را تکمیل و نتیجه انشاء الله در کمیته تایید میشود

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+2 امتیاز
1 پاسخ 4,531 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,549 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 674 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,399 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3,348 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 1,102 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 20,606 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 4,596 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3,977 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 4,271 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 4,779 بازدید
+3 امتیاز
2 پاسخ 5,604 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,014 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,289 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,564 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...