درخواست مشاور متخصص
+1 امتیاز
727 بازدید
قبل در بیمه خودرو و دیه توسط
دوباره دسته بندی کردن قبل توسط
در صورت ندادن کامل دیه سرنشین توسط شرکت بیمه باید چیکار کرد ؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (28,110 امتیاز)

با سلام

به صندوق تامین خسارت های بدنی مراجعه کنید

ماده۴ـ حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت‌بدنی معادل حداقل ریالی دیه یك مرد مسلمان در ماههای حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد (5/2%) تعهدات بدنی خواهدبود. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارت های بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل نماید .
تبصره۱ـ در صورتی كه در یك حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یك دیه به هر یك از زیان‌دیدگان محكوم شود، بیمه‌گر موظف به پرداخت تمامی دیه‌های متعلقه خواهدبود .         تبصره۲ـ بیمه‌گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین‌شده از سوی محاكم قضائی، به‌عنوان بیمه حوادث محسوب می‌گردد .

ماده۵ ـ بیمه‌گر ملزم به جبران خسارت های وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذكور در بیمه‌نامه خواهدبود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت كه به استناد گزارش كارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یكی از تخلفات رانندگی حادثه‌‌ساز باشد بیمه‌گر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن می‌تواند جهت بازیافت یك درصد (۱%) از خسارت های بدنی و دو درصد (۲%) از خسارت های مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید. در صورتی كه به موجب گزارش كارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یكی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یك تا سه ماه توقیف می‌شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حكم رانندگی بدون گواهینامه است .


تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه‌ ساز به پیشنهاد وزیر كشور و تصویب هیأت وزیران مشخص می‌شود .

ماده۶ ـ در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، یا در صورتی كه راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شركت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی كه موجب خسارت شده است مراجعه نماید

ماده۷ـ موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است :
۱ـ خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه . 
۲ـ خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه .
۳ـ خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواكتیو .
۴ـ خسارت ناشی از محكومیت جزائی و یا پرداخت جرائم .

ماده۱۰ـ به منظور حمایت از زیان‌دیده‌گان حوادث رانندگی، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان یا انقضاء بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار كردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشكستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طوركلی خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده۷ )توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت خواهد شد ؛


با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 1,024 بازدید
انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور تلفنی 24 ساعته . مشاور و وکیل بیمه . مشاور آنلاین

.
.
...