درخواست مشاور متخصص
+1 امتیاز
2,400 بازدید
قبل در بیمه خودرو و دیه توسط
سلام. ببخشید ایا امکان داره که بعدازفرستادن مدارک به بیمه،ازداداس را بابت تصادف وپرداخت دیه،ازطرف شرکت بیمه،بیشترازیک ماه ونیم زمان ببره تاچکش بیادازطرف شرکت بیمه؟؟ممنونم وخسته نباشید.
دریافت مشاوره تخصصی >>

2 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (28,110 امتیاز)

با سلام

ماده۳۱ـ بيمه گر و صندوق حسب مورد مكلفند حداكثر پانزده روز پس از دريافت مدارك مورد نياز، خسارت متعلقه را پرداخت كنند.

 ماده۳۲ـ در حوادث منجر به خسارت بدني، زيان ديده، اولياي دم يا وراث قانوني موظفند پس از قطعي شدن مبلغ خسارت براي تكميل مدارك به منظور دريافت خسارت، به بيمه گر مراجعه كنند. بيمه گر مكلف است حداكثر ظرف مدت بيست روز از تاريخ قطعي شدن مبلغ خسارت،  مبلغ خسارت را به زيان ديده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وي در مهلت مذكور نزد صندوق توديع و قبض واريز را به مرجع قضائي مربوط تحويل دهد. در اين صورت تعهد بيمه گر و مسبب حادثه، ايفاءشده تلقي مي شود. صندوق مكلف است بلافاصله پس از درخواست زيان ديده مبلغ مذكور را عيناً به وي پرداخت نمايد.

تبصره۱ـ در مواردي كه صندوق مطابق مقررات اين قانون رأساً مكلف به پرداخت خسارت بدني است، پس از قطعي شدن مبلغ خسارت چنانچه زيان ديده يا قائم مقام وي، تا بيست روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمي به وي براي دريافت خسارت به صندوق مراجعه نكند، مبلغ مذكور به عنوان امانت نزد صندوق باقي مانده و در زمان مراجعه زيان ديده يا قائم مقام قانوني وي عيناً پرداخت مي شود.

تبصره۲ـ در مواردي كه رأي صادرشده از دادگاه بدوي، صرفاً از جنبه عمومي مورد تجديدنظرخواهي قرارگرفته باشد، زيان ديده يا وراث قانوني و بيمه گر يا صندوق بايد طبق مفاد اين ماده اقدام كنند.

تبصره۳ـ ملاك قطعي شدن ميزان خسارت موضوع اين ماده، قطعيت حكم دادگاه است.


با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>
0 امتیاز
قبل توسط (15,920 امتیاز)

شرایط و مراحل پرداخت خسارت در بیمه شخص ثالث

این مراحل برای اکثر شرکت های بیمه مورد تایید می باشد و امکان دارد شرکتی مراحل متفاوتی را  داشته باشد.

برای دریافت پرداخت خسارت اتومبیل، باید حداکثر تا ۵ روز به شعب پرداخت خسارت شرکت بیمه مراجعه شود.

مراحل و شرایط خسارت مالی بدون کروکی در بیمه شخص ثالث

۱- مراجعه همزمان هر دو وسیله نقلیه طرف حادثه به شعب پرداخت خسارت شرکت بیمه

یادآوری: خسارت تا سقف ثالث قانونی در صورتیکه شرایط ذیل محقق باشد بدون کروکی قابل پرداخت خواهد بود. شرایط عبارتند از:

طرفین دارای بیمه شخص ثالث معتبر و پیوسته باشند و فاصله زمانی بین انقضاء بیمه‌نامه قبلی و فعلی وجود نداشته باشد.

رانندگان طرف حادثه دارای گواهینامه مجاز و متناسب با نوع وسیله نقلیه باشند.

طرفین حادثه درخصوص علت وقوع حادثه با یکدیگر اختلاف نظر نداشته و راننده مقصر به تقصیر خود معترف باشد و تصادف مذکور مورد تأیید کارشناس شرکت بیمه باشد.

۲- تحویل مدارک زیر جهت تشکیل پرونده پرداخت خسارت به واحد پذیرش:

اصل بیمه‌نامه شخص ثالث طرفین حادثه

برش کوپن بیمه‌نامه شخص ثالث مقصر

گواهینامه طرفین حادثه به همراه کارت ملی طرفین حادثه

کارت ماشین و یا سند خودرو طرفین حادثه

۳- تکمیل فرم “اعلام و تسویه خسارت مالی بیمه‌نامه مسؤولیت مدنی خودرو”

۴- امضاء فرم “مدارک لازم جهت تسویه خسارت”‌

۵- کارشناسی خودرو مورد حادثه توسط کارشناس شرکت بیمه و تأیید مبلغ خسارت وارده و اعلام مبلغ به زیاندیده.

۶- امضاء برگ رسید تسویه خسارت (مفاصا حساب) در فرم “اعلام و تسویه خسارت مالی بیمه‌نامه مسؤولیت مدنی خودرو”

مراحل و شرایط خسارت مالی با کروکی سازشی ( مورد قبول طرفین حادثه) در بیمه شخص ثالث

۱- مراجعه زیاندیده به شعب پرداخت خسارت بیمه شرکت بیمه

یادآوری: کروکی سازشی در مواقعی که شروط ذیل همگی مهیا باشد تنظیم می‌گردد:

خسارت وارده به زیاندیده در حد تعهدات بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه باشد.

تصادف منجر به جرح یا فوت اشخاص نگردد.

طرفین حادثه به نظر افسر تصادفات معترض نباشند.

۲- تحویل مدارک زیر جهت تشکیل پرونده پرداخت خسارت به واحد پذیرش:

اصل بیمه‌نامه شخص ثالث طرفین حادثه

برش کوپن بیمه‌نامه شخص ثالث مقصر

گواهینامه طرفین حادثه

کارت ماشین و یا سند خودرو طرفین حادثه

اصل کروکی مهمور به مهر افسر تصادفات و همچنین مهر منطقه راهنمایی رانندگی

۳- تکمیل فرم “اعلام و تسویه خسارت مالی بیمه‌نامه مسؤولیت مدنی خودرو”

۴- امضاء فرم “مدارک لازم جهت تسویه خسارت”

۵- کارشناسی خودرو مورد حادثه توسط کارشناس شرکت بیمه و تأیید مبلغ خسارت وارده و اعلام مبلغ به زیاندیده.

۶- امضاء برگ رسید تسویه خسارت (مفاصا حساب) در فرم “اعلام و تسویه خسارت مالی بیمه‌نامه مسؤولیت مدنی خودرو”

مراحل و شرایط خسارت مالی با گزارش افسر تصادفات به مراجع قضایی در بیمه شخص ثالث

۱- درخواست ترسیم کروکی توسط افسر کاردان فنی و مراجعه به مراجع قضایی

۲- مراجعه زیاندیده به نزدیکترین شعبه پرداخت خسارت در محدوده جغرافیایی تصادف

یادآوری: در این نوع پرونده‌ها امکان تنظیم کروکی سازش وجود نداشته، و افسر کاردان فنی نظریه خود را به منظور سیر مراحل قضایی اعلام می‌دارد.

۳- تحویل مدارک زیر جهت تشکیل پرونده پرداخت خسارت به واحد پذیرش:

اصل بیمه‌نامه شخص ثالث طرفین حادثه

برش کوپن بیمه‌نامه شخص ثالث مقصر

گواهینامه طرفین حادثه

کارت ماشین و یا سند خودرو طرفین حادثه

اصل کروکی مهمور به مهر افسر تصادفات و همچنین مهر منطقه راهنمایی رانندگی

گزارشات پاسگاه یا کلانتری منطقه

برگه‌های بازجویی طرفین حادثه و علی‌الخصوص قبول تقصیر از جانب راننده مورد بیمه

۴- تکمیل فرم “اعلام و تسویه خسارت مالی بیمه‌نامه مسؤولیت مدنی خودرو”

۵- امضاء فرم “مدارک لازم جهت تسویه خسارت”

۶- کارشناسی خودرو مورد حادثه توسط کارشناس شرکت بیمه و تأیید مبلغ خسارت وارده و اعلام مبلغ به زیاندیده.

۷- امضاء برگ رسید تسویه خسارت (مفاصا حساب) در فرم “اعلام و تسویه خسارت مالی بیمه‌نامه مسؤولیت مدنی خودرو”

مراحل و شرایط خسارت جانی با گزارش افسر تصادفات به مراجع قضایی در بیمه شخص ثالث

۱- درخواست ترسیم کروکی غیر سازش توسط افسر کاردان فنی و اعلام شکایت زیاندیده در کلانتری و مراجع قضایی

۲- مراجعه به نزدیکترین شعبه پرداخت خسارت شرکت بیمه در محدوده جغرافیایی محل تصادف

۳- دریافت فرم اعلام خسارت جانی مسؤولیت مدنی از واحد پذیرش شرکت بیمه و تکمیل فرم مذکور

۴- تحویل مدارک مورد نیاز برای تشکیل و بررسی پرونده به واحد پذیرش

مدارک مورد نیاز عبارت از موارد ذیل می‌باشد:

تکمیل فرم اعلام خسارت جانی

اصل گواهینامه و کارت ملی مقصر حادثه

اصل کارت خودرو یا شناسنامه مالکیت خودرو

بیمه نامه معتبر در زمان حادثه خودروی مقصر حادثه به همراه برش کوپن بیمه نامه

تصویر برابر اصل کروکی ترسیم شده توسط افسر کاردان فنی

یادآوری: در خصوص خودروهای عمومی، مراجعه کننده باید کارنامه تاکسیرانی، دفترچه کار و یا کارت سلامت معتبر در زمان حادثه را به همراه داشته باشد.

۵- دریافت فرم “درخواست مدارک از مراجع ذیصلاح قضائی”و نیز فرمت نامه “درخواست مدارک از مراکز درمانی” از واحد پذیرش و تکمیل فرم­های مربوطه و تحویل مدارک بالینی کلیه مراکز درمانی که به آن­ها مراجعه شده است به واحد پذیرش ( اعم از اینکه مراجعه بصورت سرپایی بوده است و یا بستری صورت گرفته است)

۶- مراجعه به پزشکی قانونی و پس از اعلام ختم درمان توسط پزشکی قانونی انجام مراحل صدور حکم در دادگستری مربوطه( معرفی نامه جهت مراجعه به پزشکی قانونی توسط کلانتری صادر خواهد شد.)

۷- پس از تحویل مدارک درخواستی از دادگستری به شرکت بیمه و بررسی پرونده خسارتی توسط کارشناس پرونده‌های ثالث جانی و تکمیل نواقص پرونده مبلغ قابل پراخت به زیاندیده اعلام خواهد شد.


التماس دعای خیر/یاعلی/در پناه حق
// فاتحه به روح مادر مرحومم // ایام خوش / اردتمند شما /
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>
قبل توسط (360 امتیاز)
خیلی ممنون از راهنمایی تون به این میگن توضیح درست و حسابی خدا انوات شما را بیامرزه

مشاوره های مشابه

+1 امتیاز
2 پاسخ 10,839 بازدید
انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور تلفنی 24 ساعته . مشاور و وکیل بیمه . مشاور آنلاین

.
.
...